Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Jak i kiedy korygować deklaracje podatkowe?

Data dodania: 29.12.2015

Jak i kiedy korygować deklaracje podatkowe?

Błąd w deklaracji podatkowej poprawia się poprzez złożenie deklaracji korygującej oraz – jeszcze do końca bieżącego roku – pisma uzasadniającego przyczyny naniesienia zmian. Modyfikacji nie można jednak dokonać w rozliczeniu weryfikowanym w ramach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej. Urzędnicy poinformują o bezskuteczności korekty złożonej wbrew temu zakazowi.

Błędy w deklaracji podatkowej, np. w wyliczeniu podstawy opodatkowania, można usunąć w trybie korekty. Stanowi tak art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej.

Korekty dokonuje się poprzez złożenie – w formie papierowej lub elektronicznej – deklaracji korygującej i uzasadnienia przyczyn naniesienia poprawek. Deklaracja korygująca to poprawiona wersja rozliczenia. Zmieniając rozliczenie, którego integralną część stanowią załączniki, wypełnia się również te załączniki. Trzeba je dołączyć niezależnie od tego, czy zostały w nich wprowadzone zmiany w stosunku do pierwotnej wersji, czy nie. 

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP