Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Rozliczenie przez pracodawcę tylko z PIT-12

Data dodania: 04.01.2016

Rozliczenie przez pracodawcę tylko z PIT-12

Nie wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych muszą PIT-y za dany rok podatkowy sporządzać samodzielnie. Pewne grupy mogą w tej kwestii wyręczyć się płatnikiem. Wystarczy, że przed 10 stycznia roku następnego złożą oświadczenie na formularzu PIT-12.

W 2015 r. uzyskałem świadczenie integracyjne na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Poza nim nie osiągnąłem w tym okresie żadnych innych dochodów. Czy w tej sytuacji z podatku za 2015 r. muszę się rozliczyć z fiskusem sam, czy też może mnie rozliczyć płatnik?

W sytuacji opisanej w pytaniu rocznego obliczenia podatku będzie mógł w imieniu Czytelnika dokonać płatnik. W grupie osób mogących rozliczyć się z podatku dochodowego za pośrednictwem płatnika znajdują się bowiem nie tylko pracownicy. Możliwość tę ustawodawca przewidział również dla członków spółdzielni, a także osób otrzymujących: emerytury i renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika (np. banku), stypendium (np. z uczelni), świadczenia z Funduszu Pracy, tymczasowo aresztowanych lub skazanych oraz uzyskujących – tak jak Czytelnik – świadczenia integracyjne.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP