Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Prawo autorskie w służbie edukacji

Data dodania: 21.01.2016

Prawo autorskie w służbie edukacji

Dozwolony użytek edukacyjny w całej Unii Europejskiej powinien wspierać transgraniczny szeroki dostęp do twórczości i ponowne wykorzystanie utworów chronionych prawem autorskim w różnego rodzaju instytucjach edukacyjnych. Stowarzyszenie Communia, którego członkiem jest Centrum Cyfrowe, opublikowało policy paper poświęcone wykorzystaniu prawa autorskiego w służbie edukacji.

Najlepszym sposobem, aby osiągnąć właściwą równowagę pomiędzy interesami twórców a potrzebami środowiska edukacyjnego, jest takie sformułowanie na poziomie Unii Europejskiej przepisów regulujących dozwolony użytek edukacyjny, aby przepisy te:

  • odpowiadały na lokalne i transgraniczne potrzeby;
  • stanowiły zharmonizowany wyjątek od prawa autorskiego na terenie całej Unii;
  • były obowiązkowe;
  • były neutralne w odniesieniu do używanych nośników, formatu i technologii;
  • były elastyczne;
  • obejmowały wszystkie rodzaje zastosowań edukacyjnych pod warunkiem, że zastosowania te są zgodne z uczciwymi praktykami.

Źródło: Centrum Cyfrowe


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP