Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Nowe przepisy w sprawie wspomagania szkół i placówek oświatowych

Data dodania: 22.01.2016

Nowe przepisy w sprawie wspomagania szkół i placówek oświatowych

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące obowiązku organizowania i prowadzenia wspomagania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne. W związku z tym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r.w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016, określającym algorytm podziału tej subwencji, podwyższona została wartość wag dla placówek realizujących zadania pozaszkolne zlokalizowanych na terenie powiatu (P49= 0,034 )/ województwa( P50 = 0,0085) i prowadzonych lub dotowanych przez te jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia zwiększenie środków finansowych dla tych placówek wynika z nowych zadań związanych ze wspomaganiem szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne. Zwiększenie środków finansowych przyczyni się do efektywniejszego wykonywania zadań.

Źródło: ORE


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP