Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Roczna deklaracja PIT-4R

Data dodania: 26.01.2016

Roczna deklaracja PIT-4R

Do obowiązków płatników podatku dochodowego należy nie tylko obliczanie, pobór oraz odprowadzanie na konto fiskusa tego podatku lub zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego. Po zakończeniu roku muszą się oni wywiązać również z określonych obowiązków informacyjnych. Do najczęściej sporządzanych dokumentów informacyjnych należy roczna deklaracja PIT-4R. Składają ją płatnicy zobowiązani w ciągu roku do obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W swojej firmie zatrudniam na podstawie umowy o pracę 8 osób – pięć w pełnym wymiarze godzin i trzy na część etatu. Jedna z nich w 2015 r. przebywała na urlopie macierzyńskim i w tym okresie nie otrzymywała ode mnie żadnych należności. Z kolei wynagrodzenie jednego z pracowników zatrudnionych na część etatu było na tyle niskie, że nie występowała zaliczka na podatek. Czy osoby te powinny zostać przeze mnie uwzględnione w liczbie podatników wykazywanych w deklaracji PIT-4R?

W rocznej deklaracji PIT-4R płatnik ma obowiązek podać liczbę pracowników, którym w danym miesiącu wypłacił lub postawił do dyspozycji jakiekolwiek należności lub świadczenia ze stosunku pracy, gdyż mają oni status podatnika. Dotyczy to zatem również tych pracowników, których wynagrodzenie było na tyle niskie, że w trakcie roku podatkowego zaliczka wyliczona od niego wynosiła 0 zł. Pracodawca nie uwzględnia jednak w liczbie podatników w PIT-4R pracowników, którym nie wypłacał bądź nie postawił do dyspozycji żadnych należności. Tym samym w sytuacji opisanej w pytaniu Czytelnik w liczbie podatników nie powinien wykazać pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim, na rzecz której w okresie tego urlopu nie dokonał żadnych świadczeń.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP