Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Śląski Bibliotekarz Roku 2015

Data dodania: 27.01.2016

Śląski Bibliotekarz Roku 2015

Zarząd Główny SBP ogłosił VI edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Bibliotekarza Roku. Formuła Konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą reprezentować różne typy bibliotek, a oceniane dokonania mogą dotyczyć różnych obszarów ich aktywności zawodowej w roku 2015. Kandydatów mogą zgłaszać osoby indywidualne (pracownicy i użytkownicy bibliotek), jak też struktury i członkowie SBP oraz innych organizacji, dyrekcje bibliotek, redakcje czasopism fachowych oraz lokalne władze (samorządowe, uczelniane); pod warunkiem uzyskania zgody kandydata na udział w Konkursie. Konkurs to szansa na promocję także biblioteki, miejscowości i regionu.

Warunki I etapu konkursu

 1. Zarząd Okręgu SBP w Katowicach powołał Kapitułę Konkursu „Bibliotekarz Roku 2015”, w składzie:
  • Małgorzata Witowska (Biblioteka Śląska /Zarząd Okręgu) - przewodnicząca
  • Łucja Ruchała (Książnica Beskidzka /Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej)
  • Anna Łyko (Biblioteka Publiczna /Zarząd Oddziału w Częstochowie)
  • Paweł Dobrzelecki (MBP Zabrzu /Zarząd Oddziału w Katowicach)
  • Anna Obrzut (Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej/Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych)
  • Małgorzata Kępka (GBP Koszarawa) – Bibliotekarz Roku 2011
  • Anna Maria Hiller (PBP Częstochowa) – Śląski Bibliotekarz Roku 2012
  • Małgorzata Kozioł (Książnica Beskidzka) - Śląski Bibliotekarz Roku 2013
 2. Konkurs przeprowadzany jest w oparciu o Regulamin przygotowany przez Zarząd Główny SBP, dostępny na portalu internetowym http://www.sbp.pl/konkursy
 3. Zadaniem Kapituły jest ocena zgłoszeń poprzez sprawdzenie ich zgodności z Regulaminem oraz wyłonienie zwycięzcy – „Śląskiego Bibliotekarza Roku 2015”.
 4. Przyjmuje się następujący harmonogram I etapu Konkursu w województwie śląskim:
  • od 26 stycznia do 26 lutego 2016 r. zgłaszanie kandydatów

Ze względu na konieczność podpisania przez kandydata „Oświadczenia” (zał. 2 do Regulaminu), prosimy nadsyłać zgłoszenia zarówno drogą mailową jak i listownie na następujące adresy:

 • slaski@sbp.pl
 • listownie – Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach; Plac Rady Europy 1; 40-021 Katowice - na kopercie prosimy zamieścić dopisek „Bibliotekarz Roku 2015”.

Decyduje data zgłoszenia mailowego i/lub data stempla pocztowego.

 • do 14 marca br. – Kapituła konkursowa dokona wyboru „Śląskiego Bibliotekarza Roku 2015”
 • do 21 marca br. – przesłanie do zgłaszających zawiadomienia o rozstrzygnięciu I etapu Konkursu a do Biura ZG SBP danych, opisu dokonań i zdjęcia zwycięzcy oraz dokumen-tacji postępowania konkursowego w Okręgu.

W przypadku wątpliwości, dodatkowych informacji udziela Kol. Małgorzata Witowska, mail: Malgorzata.Witowska@bs.katowice.pl tel. (32) 208-37-13.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP