Polecamy
28,00 PLN 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2015

Data dodania: 29.01.2016

Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2015

Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP ogłasza konkurs Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2015 w ramach ogólnopolskiego konkursu Bibliotekarz Roku organizowanego po raz szósty przez ZG SBP. Podobnie jak w ubiegłych latach, Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym, przeprowadzanym przez zarządy okręgów SBP, wybierani są Bibliotekarze Roku w poszczególnych województwach. Zwycięzcy konkursów wojewódzkich przechodzą do drugiego etapu i jako finaliści biorą udział w ogólnopolskim plebiscycie na Bibliotekarza Roku 2015.

W bieżącym roku istotna zmiana nastąpiła w zasadach wyboru ogólnopolskiego Bibliotekarza Roku: w II etapie, oprócz głosowania internetowego, prowadzone jest głosowanie w poszczególnych okręgach (przez zarządy lub powołane okręgowe kapituły), a wyniki obu głosowań są sumowane. Okręgi będą więc miały wpływ na wybór zwycięzcy i są zobowiązane do sporządzenia w II etapie rankingu finalistów, z pominięciem finalisty z własnego okręgu. (zob. Regulamin konkursu)

Kandydatów do tytułu Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2015należy zgłaszać do 26 lutego 2016 r. przesyłając wypełnione formularze wraz z podpisanym przez kandydata oświadczeniem o zgodzie na udział w konkursie pocztą do Zarządu Okręgu Mazowieckiego SBP (00-553 Warszawa, ul. Koszykowa 26/28) oraz pocztą elektroniczną (bnjpjarz@sbp.pl ; hskrzecz@koszykowa.pl).

Uwaga: Kandydatów mogą zgłaszać nie tylko struktury SBP, ale także pracownicy bibliotek, czytelnicy, szkoły, władze samorządowe, inne organizacje i instytucje (zob. Regulamin Konkursu).

Członkowie SBP i przedstawiciele kół składają do Oddziału swoje zgłoszenia, Oddziały przesyłają je zbiorczo do Zarządu Okręgu Mazowieckiego. Osoby nie będące członkami SBP, przedstawiciele bibliotek, samorządów, szkół, innych instytucji przesyłają formularze bezpośrednio do Zarządu Okręgu Mazowieckiego SBP.

Proszę o rozpropagowanie konkursu w swoim środowisku. Zachęcam do zgłaszania osób, których osiągnięcia zawodowe w roku 2015 warte są spopularyzowania i uhonorowania.

O wynikach konkursu Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2015 poinformujemy najpóźniej 10 marca 2016r.

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
Przewodnicząca Zarządu Okręgu Mazowieckiego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP