Polecamy
Katarzyna Stanny 8,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Ustawa o działalności kulturalnej - I czytanie w Sejmie

Data dodania: 07.02.2011

Projekt Ustawy wprowadza wiele zmian w działalności instytucji kultury.

Został podzielone dwie kategorie instytucji:

  • instytucje artystyczne (m.in.: teatry, opery, operetki, filharmonie, zespoły pieśni i tańca, orkiestry),
  • inne instytucje kultury (np. muzea, biblioteki, domy kultury, galerie).

Tak że umowy z pracownikami mogą być podpisywane na innych zasadach. Podstawową formą zatrudnienia pracowników artystycznych ma być umowa sezonowa, która w rozumieniu prawa będzie umową o pracę na czas określony, a kończyć się może tylko z końcem sezonu artystycznego.Nowe przepisy dotyczyć będą tylko osób nowozatrudnionych. Sytuacja aktorów zatrudnionych obecnie na czas nieokreślony nie ulegnie zmianie.

Wprowadzenie zgody pracodawcy na dodatkowe zatrudnienie przez artystę, która nie przewiduje zakazu pracy aktora poza teatrem, wprowadza natomiast obowiązek uzyskania zgody na takie zatrudnienie. Łączenie instytucji kultury, które stwarza możliwości powierzania zarządzania instytucją osobie prawnej (np. fundacja, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa itp.) lub osobie fizycznej. Wprowadzenie nowych przepisów pozwoli na większą elastyczność w prowadzeniu działalności kulturalnej przez rząd i samorządy terytorialne.

Po pierwszym czytaniu w Sejmie, projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, został skierowany do prac Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Zapowiedziane zostały również dalsze konsultacje środowiskowe.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP