Polecamy
49,00 PLN

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Publikacja zbiorowa Mai... więcej >

Kustosz w Krajowym Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO

Data dodania: 29.02.2016

Kustosz w Krajowym Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego poszukuje pracownika na stanowisko kustosza w Krajowym Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO.

Podstawowy zakres obowiązków:

 • udział w dystrybucji publikacji naukowych uzyskiwanych z NATO STO (Science & Technology Organization) oraz innych międzynarodowych organizacji naukowych.
 • opracowywanie i udzielanie bieżącej informacji katalogowej, bibliograficznej i faktograficznej użytkownikom wojskowym i cywilnym na miejscu, telefonicznie i korespondencyjnie w zakresie specjalizacji Biblioteki, korzystając ze źródeł miejscowych oraz zasobów internetowych.
 • prowadzenie działalności badawczej w zakresie doskonalenia w Bibliotece informacji bibliotecznej, na podstawie analiz potrzeb użytkowników.
 • sporządzanie zestawień bibliograficznych (kwerend) zgodnie ze specjalizacją Biblioteki.
 • organizowanie przedsięwzięć naukowych o charakterze zbiorowym, np. konferencji, warsztatów z zakresu informacji naukowej, wystaw.
 • współpraca z Ośrodkiem Informacji Naukowej CBW.
 • szkolenie użytkowników biblioteki w zakresie korzystania z baz danych i Internetu.
 • systematyczne doskonalenie warsztatu pracy poprzez śledzenie najnowszych norm bibliograficznych literatury fachowej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Kwalifikacje:

 • gotowość do podnoszenia własnych kwalifikacji;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań;
 • umiejętność poszukiwania i selekcji informacji;
 • umiejętność analizy i syntezy informacji;
 • umiejętność analizy i opracowania tekstów;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • dyspozycyjność (praca w systemie dwuzmianowym i w soboty);
 • kreatywność i samodzielność;
 • dokładność, odpowiedzialność, obowiązkowość i terminowość.

Wymagania:

 • ukończone studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej, lub na kierunku, którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii oraz min. 2-letnie doświadczenie w zawodzie;
 • biegła znajomość języka angielskiego, dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków obcych;
 • swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstów, dodatkowym atutem będzie znajomość programu bibliotecznego PROLIB;
 • zwiększone umiejętności interpersonalne (komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów);
 • wysoka kultura osobista.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 18.03.2016 r. Proponowana data zatrudnienia 1.04.2016 r. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami przeprowadzi Komisja ds. Rekrutacji. Aplikacje (zawierające CV i list motywacyjny) prosimy składać na adres: rekrutacja@cbw.pl. W tytule maila prosimy podać nazwę stanowiska którego dotyczy zgłoszenie.

Rozpatrzymy tylko aplikacje spełniające powyższe wymagania.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP