Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Podatek od świadczeń wypłacanych zleceniobiorcom

Data dodania: 01.03.2016

Podatek od świadczeń wypłacanych zleceniobiorcom

Wypłacane przez zleceniodawców należności z tytułu umów zawartych ze zleceniobiorcami zazwyczaj nie ograniczają się tylko do „czystego” wynagrodzenia za wykonanie zlecenia. Coraz częściej obejmują takie świadczenia, jak pokrywanie kosztów przejazdów, noclegów, używania własnych narzędzi czy też odzieży. Część z nich korzysta ze zwolnienia od podatku, lecz zdecydowana większość jest opodatkowana.

Umowa zawarta ze zleceniobiorcą przewiduje, że będziemy mu zwracać w oparciu o prowadzoną przez niego ewidencję przebiegu pojazdu koszty używania prywatnego samochodu do wykonania zlecenia (wynagrodzenie z umowy wynosi powyżej 200 zł). Czy od wartości dokonywanego zwrotu powinniśmy pobierać zaliczki na podatek?

Strony umowy zlecenia mogą w niej zawrzeć postanowienia o zwrocie zleceniobiorcy należności za korzystanie przez niego z prywatnego samochodu osobowego przy jej wykonywaniu. Wówczas, podobnie jak wynagrodzenie za wykonanie tej umowy, będzie on dla zleceniobiorcy przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP