Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie lokalizacji filii bibliotecznej jest obowiązkowe

Data dodania: 02.03.2016

Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie lokalizacji filii bibliotecznej jest obowiązkowe

W skład biblioteki wchodzi 7 filii bibliotecznych. Statut określa m.in. lokalizację filii, tzn. adresy placówek z podaniem nazwy ulicy oraz numeru lokalu. Wszystkie filie biblioteczne znajdują się na terenie jednego miasta. Jedna z tych filii zmieni lokalizację — zostanie przeniesiona do innego lokalu, również na terenie tego samego miasta.

Biblioteka chce również otworzyć nową filię, o ile organizator wyrazi taką wolę. Powołanie nowej placówki również wiąże się ze zmianą statutu w części dotyczącej lokalizacji filii.

Czy w tym przypadku należy podawać do publicznej wiadomości informację o zmianie lokalizacji filii? Jeśli tak, to czy trzeba czekać na wydanie aktu o zamiarze zmiany statutu w zakresie lokalizacji filii oraz zanim upłynie 6 miesięcy od wydania takiego aktu? Czy obydwa te warunki muszą być spełnione jednocześnie? Czy w przypadku powołania nowej filii bibliotecznej również trzeba czekać 6 miesięcy?

Zarówno w przypadku zmiany lokalizacji filii biblioteki, jak i powołania nowej filii, trzeba tę informację podać do publicznej wiadomości.

Na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki organizator ma obowiązek podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy także zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów (art. 13 ust. 2 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, dalej: ustawa bibliotekach). Wynika z tego, że w pierwszej kolejności organizator powinien podać informację o zmianie statutu, a później wydać akt o tej zmianie.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP