Polecamy
45,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Stanowisko Centrum Cyfrowego dot. implementacji dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania

Data dodania: 04.03.2016

Stanowisko Centrum Cyfrowego dot. implementacji dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania

W odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do udziału w pracach nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym, przedstawiono stanowisko Centrum Cyfrowego w tej sprawie.

Źródło: Centrum Cyfrowe


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP