Polecamy
45,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Prawa i obowiązki kontrahenta w czasie kontroli krzyżowej

Data dodania: 10.03.2016

Prawa i obowiązki kontrahenta w czasie kontroli krzyżowej

Urząd skarbowy ma prawo zażądać od kontrahentów sprawdzanego podatnika przedstawienia dokumentów dotyczących zawieranych z nim transakcji. Takie działania mogą być podjęte po zakończeniu kontroli podatkowej jako efekt dokonanych ustaleń. Kontrahent, który bezzasadnie odmówi okazania dokumentów, naraża się na karę porządkową.

Urząd skarbowy, weryfikując rozliczenia podatnika, może przeprowadzić kontrole krzyżowe u jego kontrahentów wykonujących działalność gospodarczą. Kontrola krzyżowa polega na sprawdzeniu rzetelności i prawidłowości dokumentów, jakie wskutek zawieranych transakcji posiadają obie strony, np. faktur, rachunków, ewidencji. Działania te służą przede wszystkim potwierdzeniu lub wyeliminowaniu istnienia nadużyć w rozliczeniach VAT.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP