Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Tydzień z Internetem 2016 - o bezpiecznych zakupach

Data dodania: 10.03.2016

Tydzień z Internetem 2016 - o bezpiecznych zakupach

Setki spotkań z mieszkańcami całej Polski w blisko 400 miejscach - bibliotekach, szkołach, siedzibach organizacji pozarządowych czy pracowniach komputerowych, a także quiz na Facebooku, dzięki któremu można sprawdzić swoją wiedzę o prawach konsumenckich. 14 marca już po raz szósty rozpocznie się kampania Tydzień z Internetem. Akcję wspiera między innymi Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Tydzień z Internetem to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez organizację pozarządową Telecentre-Europe (w Polsce koordynuje jąFundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnegowe współpracy z partnerami). W akcję włącza się kilkadziesiąt krajów. Motywprzewodnipolskiej edycji to świadome korzystanie z Internetu i bezpieczne zakupy w sieci. Od 14 do 20 marca instytucje zaangażowane w kampanię zorganizują spotkania, których uczestnicy dowiedzą się m.in., jak tworzyć odpowiednie hasła do komputerów czy poczty elektronicznej, jak bezpiecznie płacić za zakupy w sieci, jakie prawa przysługują kupującym w Internecie, których danych nie powinniśmy podawać sprzedawcy, jak sprawdzać wiarygodność sklepów internetowych.

Koordynator kampanii w Polsce: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego(FRSI) pomaga mieszkańcom małych miejscowości korzystać z możliwości nowych technologii. W efekcie mają oni dostęp do praktycznej wiedzy. Uczą się rozwiązywać konkretne problemy swoich społeczności i realizować ich aspiracje. Twórczo poszukują nowych pomysłów i wspólnie je realizują. Fundacja dociera do swoich odbiorców poprzez biblioteki i organizacje pozarządowe. Jejpierwszym zadaniem była realizacja ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek – wspólnego przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Billa i Melindy Gatesów w ramach międzynarodowej inicjatywy „Global Libraries”. Dzięki programowi tysiące bibliotek publicznych na wsi i w małych miastach pełni obecnie rolę lokalnych centrów aktywności, gdzie mieszkańcy spędzają czas, rozwijają zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. FRSI prowadzi także inne projekty wspierające rozwój lokalny z wykorzystaniem nowych technologii, m.in. Nowe Technologie Lokalnie, Link do przyszłości, O finansach… w bibliotece.

Chcemy, żeby w tegorocznej edycji Tygodnia z Internetem można było przekonać się, że zakupy przez Internet są nie tylko pożyteczne, ale przede wszystkim, że mogą być bezpieczne. Pod warunkiem, że to również my sami będziemy potrafili o nasze bezpieczeństwo zadbać i umieli korzystać z przysługujących nam praw. Co ważne, realizując kampanię wspólnie z bibliotekami, szkołami czy innymi lokalnymi instytucjami docieramy do ludzi, którzy takich informacji mogą najbardziej potrzebować - np. do osób starszych czy mieszkańców małych miejscowości, czyli rzadziej używających Internetu i mających więcej obaw z tym związanych - Mariusz Boguszewski, koordynator kampanii w FRSI.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP