Polecamy
Tomasz Kędziora 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów... więcej >

Ruch iSchool – jeden z kierunków rozwoju wyższych szkół bibliotecznych

Data dodania: 14.03.2016

Ruch iSchool – jeden z kierunków rozwoju wyższych szkół bibliotecznych

Terminem iSchool określa się uczelnie i wydziały, które podjęły inicjatywę rozwijania badań koncentrujących się na informacji naukowej jako fenomenie rozpatrywanym z różnych punktów widzenia oraz analizie szeroko rozumianych relacji między informacją a technologią i użytkownikiem indywidualnym. We wstępnej części artykułu przedstawiono historię wyższego szkolnictwa bibliotecznego w Stanach Zjednoczonych, zwracając uwagę na jego ewolucję od czasów kształcenia studentów głównie w zakresie literatury pięknej i nauk humanistycznych.

Po 1945 r. badania społeczne i rozwój technologiczny spowodowały zdecydowane przesunięcie akcentów w kierunku kształcenia bibliotekarzy w zakresie nauk ekonomicznych, dokumentacji i informacji naukowej, co przyczyniło się do zwiększenia prestiżu zawodu i powstawania nowych uczelni. W latach 1961-1976 w Stanach Zjednoczonych utworzono kolejne 23 wyższe szkoły biblioteczne. Z nadejściem lat 80 XX w. i na początku lat 90. zarysował się proces odwrotny – odnotowano zamykanie szkół tego typu.

Czytaj całość.

Źródło: BABIN 2.0


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP