Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Korygowanie sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie

Data dodania: 17.03.2016

Korygowanie sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie

Dokumentem potwierdzającym fakt dokonania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, gdy sprzedawca zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, jest paragon fiskalny. W praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy podatnik jest zmuszony do korekty sprzedaży, np. w związku z popełnionym błędem czy zwrotem towaru. W takim przypadku przepisy zobowiązują podatnika do prowadzenia ewidencji korekt.

Zasady korygowania sprzedaży w przypadku zwrotów towarów czy uznanych reklamacji prawodawca wskazał w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas. Jak wynika z tego przepisu, ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży powinna zawierać:

  1. datę sprzedaży,
  2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,
  3. termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru bądź usługi,
  4. wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru (usługi) będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży,
  5. zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży,
  6. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży,
  7. protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru (usługi) podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP