Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Małopolski Bibliotekarz Roku 2015 - I etap

Data dodania: 22.03.2016

Zakończył się I etap konkursu na Bibliotekarza Roku 2015, w wyniku którego wybrano Małopolskiego Bibliotekarza Roku. Honorowy patronat nad wojewódzkim etapem konkursu objął Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego. Do VI edycji zgłoszono pięć kandydatek, są to: Renata Kruczek z Filii Nr 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Małgorzata Morawiec z Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie, Jolanta Pytel z Biblioteki Gimnazjum nr 39 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Krakowie, Małgorzata Rydz z Filii Nr 3 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni  i Maria Szewczyk z Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu.  Każda z nominowanych wykazała się w minionym roku kreatywnością i może poszczycić się dużymi dokonaniami, które prezentujemy poniżej, z konieczności w formie skróconej.

Renata Kruczek, kierownik Filii Nr 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, koordynuje pracę nad wszystkimi wydarzeniami kulturalnymi w filii. W 2015 r. zorganizowała 51 spotkań, wśród nich 10 spotkań DKK, przeprowadziła 9 lekcji bibliotecznych, koordynowała 6 szkoleń komputerowych. Prowadziła warsztaty ekologiczne, stworzyła teatrzyk kukiełkowy dla dzieci i wystawiła 4 przedstawienia  pt. „O smoku wawelskim”. Była organizatorką wystawy malarstwa B. Cichoń „Nasze ulubione pejzaże”. Włączyła się do akcji „Czytam Herberta w podróży”. Corocznie zgłasza placówkę do akcji „Miejsce Przyjazne Maluchom” i „Miejsce Przyjazne Seniorom” i  otrzymuje certyfikat przyjaznej biblioteki dla tych grup. Promuje ŚBP poprzez udział w występach artystycznych zespołu BiblioBand. W 2015 r. współpracowała z wieloma szkołami i przedszkolami, a dzieci i młodzież uczestniczyli w spotkaniach edukacyjno – literackich. Współprowadzi DKK, uczestniczy w szkoleniach dla moderatorów. Otacza opieką czytelników starszych, chorych i niepełnosprawnych prowadząc akcję „Książka do domu”, współpracuje z PCK. Dba, aby biblioteka była miejscem spotkań wielopokoleniowych, organizując m.in. wieczory z polską kolędą. Włącza się i promuje akcje ŚMP, liczne konkursy, Noce Poezji czy akcje czytelnicze. Organizuje wystawy lokalnych artystów. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach, warsztatach i kursach, zdobytą wiedzę wykorzystuje w pracy. Ponieważ filia znajduje się  w dzielnicy Kazimierz, miejscu często odwiedzanego przez turystów pragnie aby biblioteka stanowiła punkt informacyjny dla odwiedzających Kraków. Doskonali znajomość języków obcych, aby móc udzielać informacji turystom obcojęzycznym. Prowadziła warsztaty tematyczne dla członków Klubu Miłośników Kulturoterapii „Flaming” pt. „Animacja lalek z papieru”, podczas których uczyła uczestników  tworzenia papierowych lalek oraz sposobu ich animacji. W 2014 r. pracowała przy przenoszeniu zbiorów filii do nowego lokalu, który nowocześnie urządziła. Była organizatorką m.in.: prof. M. Rożek, Z. Święch, L. Mazan. Muzea, galerie i wyjątkowe miejsca Krakowa stanowiły tło dla lekcji oraz imprez bibliotecznych w terenie. R. Kruczek  jest osobą odpowiedzialną, pracowitą i dokładną, a przy tym bardzo ciepłą. Ma talent organizatorski, potrafi pracować samodzielnie i w zespole. Umie dostrzec w pracownikach potencjał i wydobyć go. Ma dar pedagogiczny, chętnie pomaga i udziela się jako wolontariusz. Jest bibliotekarzem z powołania, sama mówi: „Bardzo lubię i cenię swoją pracę i z radością do niej przechodzę” ” i to właśnie widać w każdym działaniu, które realizuje w bibliotece.

Małgorzata Morawiec, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie, ukończyła realizację rozpoczętego w 2012 r. zadania „Biblioteka otwarta na potrzeby mieszkańców” - powstała nowoczesna biblioteka z wypożyczalnią, czytelnią, kącikiem malucha, kącikiem regionalnym, pracownią komputerową i multimedialną, pełnowymiarową kręgielnią, kawiarnią, kameralnym kinem, siłownią i salą fitness. Od dnia oddania budynku, tj. od 8 maja 2015 r. do końca roku w bibliotece odnotowano 14 848 odwiedzin, a liczba użytkowników zarejestrowanych w 2015 r. w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 21%. Przez pół roku działalności biblioteki w nowej siedzibie z oferty placówki skorzystały 21 943 osoby. Budynek wyposażono w monitoring i system alarmowy, zautomatyzowano prace biblioteczne, wdrożono elektroniczny system obsługi czytelników, utworzono dział książek na nowoczesnych nośnikach. Opracowano wydano monografię Gminy Olesno autorstwa dr. A. Skowrona. Bibliotekę promowano w mediach. Placówka przystąpiła do Projektu Teatru Nowego z Krakowa „60+ Nowy Wiek Kultury”, powstało Stowarzyszenia Klub Seniora „Sami Swoi”, realizowała program FRSI „O finansach…w bibliotece”, organizowała zajęcia taneczne dla najmłodszych. Rozpoczęła organizację cyklu spotkań „Czas Mamy” i cyklu „Biblioteka Małego Człowieka” oraz zajęć biblioterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. Współpracowała ze szkołami i przedszkolami: organizując konkursy, lekcje biblioteczne, poranki z książką lub filmem, warsztaty m.in. na temat sztuki ludowej Zalipia. Współpracowała z Fundacją PODPORA – organizując warsztaty dla dorosłych. M. Morawiec jest aktywnym członkiem SBP, zorganizowała konferencję dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu dąbrowskiego, promuje czytelnictwo i zawód bibliotekarza poprzez organizację uroczystych obchodów Tygodnia Bibliotek. Otrzymała Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Jest osobą kreatywną, zaangażowaną, umiejącą pozyskiwać dofinansowanie z różnych źródeł, umiejętnie kierującą zespołem i wzorowo współpracującą z władzami samorządowymi.
 
Jolanta Pytel, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Gimnazjum nr 39 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Krakowie, koordynuje działalność bloga recenzenckiego Rekomendacja 39, na którym uczniowie Gimnazjum nr 39 zamieszczają recenzje przeczytanych książek, próby filmowe i multimedialne, rekomendacje wydarzeń kulturalnych. Publikuje w czasopiśmie branżowym „Biblioteka w szkole” oraz "Biblioteka - Centrum Informacji", w zespole redakcyjnym współtworzy pismo. Przeprowadzała wywiady podczas spotkań autorskich z: Anną Herbich, Lisą Gardner i Jackiem Hugo-Baderem. Współpracowała z mediami i Multikinem Kraków (tworzenie projektu Akademia Filmowa), Radiem Kraków (przy tworzeniu programu prezentującego książki dla dzieci i młodzieży – Alfabet), z 13 wydawnictwami (pozyskiwanie nowości wydawniczych i zamieszczanie recenzji na blogu). W bibliotece stworzyła miejsce dla tych, którzy czytają. Jest autorką gry terenowej, realizowała autorską innowację pedagogiczną ”Gimnazjalista nie taki zły”, koordynowała projekt Akademia Filmowa Multikina. Współpracowałą z Fundacją im. Zbigniewa Herberta (happening poetycki pt. ”Czytam Herberta w podróży”) i Funduszem Partnerstwa (sześcioro gimnazjalistów przyłączyło się do projektu „Razem Blisko Eko” i  wzięło udział w warsztatach pisania eko-bajki dla przedszkolaków). Współpracowała z PBW w Krakowie, Biblioteką Główną UP w Krakowie, Biblioteką Pedagogiczną w Skawinie i Rzeszowie. Koordynowała wymianę informacji oraz propagowanie własnych przedsięwzięć  pomiędzy bibliotekami z Polski, Norwegii, Danii i Hiszpanii, uczestniczącymi w zakończonym już projekcie Comenius. Wygłaszała referaty podczas XV Ogólnopolskiego Forum Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy. Pracuje w zespole sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych działającym przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie. Przygotowywała warsztaty o wykorzystaniu tekstów ikonicznych w pracy bibliotekarzy szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkolenie ”Teksty ikoniczne w kształceniu kulturowo-literackim". Pracuje w zespole doradczym miesięcznika Biblioteka w Szkole, zainicjowała współpracę z Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Doświadczeniami zdobytymi podczas dwuletniej pracy projektowej dzieliła się na łamach prasy branżowej. Jej praca była uhonorowana m.in. Medalem KEN i Nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa. J. Pytel to osoba spontaniczna i energiczna ciągle odkrywająca nowe przestrzenie w pracy z młodzieżą, otwarta na nowe wyzwania, która chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami.

Małgorzata Rydz, od 1991 r. kieruje Filią Nr 3 PiMBP w Bochni, w której ma przydzielony tylko jeden niepełny etat, stąd wszystkie formy pracy są realizowane przez nią samodzielnie. W 2015 r. filię przeniesiono do innej siedziby i musiała walczyć o swoją pozycję w nowym otoczeniu. Nowocześnie urządziła filię: stworzyła bazę zbiorów, przygotowała i wdrożyła elektroniczne wypożyczanie, zorganizowała stanowisko komputerowe, kącik dla najmłodszych. Promowała bibliotekę w środowisku lokalnym i w mediach, inicjowała nowe formy pracy. W 2015 r. organizowała: cotygodniowe zajęcia dla dzieci „Biblioteka na wszystko” dla dzieci, „Klubik Malucha”, naukę języka angielskiego z Helen Doron, cykl lekcji bibliotecznych, włączyła się do akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”. Przygotowała ponadto: ,„Dzień Dziecka w Bibliotece” – koncert Baśniowej Kapeli, spotkanie z prezentacją multimedialną „W świecie Księdza Jana”, spotkanie z E. Stadtmuller, dwa koncerty dzieci mieszkających na osiedlu: „Letnie muzykowanie” i „Kolędy czas!”, spotkanie z J. Paprotą o dziejach osiedla Kurów, cykl spotkań z audiobookami, konkurs fotograficzny dla młodzieży „Moje osiedle wczoraj i dziś”, wróżby andrzejkowe, wizytę Św. Mikołaja, konkurs na ozdobę bożonarodzeniową, warsztaty rękodzieła artystycznego w dwóch cyklach: dla dzieci i dorosłych, zabawę karnawałową,  akcje: ferie i wakacje w bibliotece. Przygotowywała wystawy promujące lokalnych artystów, współpracowała ze szkołami i zarządem osiedla. Organizowała spotkania o charakterze lokalnym: „Poświęcenie pokarmów”, zebrania osiedlowe, głosowanie na „Budżet Obywatelski”. W 2015 r. realizowała duży projekt dofinasowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK „Moja mała Ojczyzna – Osiedle Kurów”. M. Rydz  jeden dzień w tygodniu pracuje w Oddziale dla Dzieci, gdzie prowadzi dla dzieci  0 – 3 lat Klubik Skrzata. Stworzenie miłego i ciepłego klimatu oraz różnorodne formy pracy przyczyniły się do pięciokrotnych wzrostów liczby odwiedzin w bibliotece i wzrostu wypożyczeń książek. Filia integruje lokalne środowisko. Praca bibliotekarza dla M. Rydz to powołanie, pasja i misja, co widać w każdym działaniu. To osoba o wyraźnie określonych zasadach i wartościach, osobowość otwarta na poszukiwanie i realizację nowych działań.

Maria Szewczyk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu, od 1981 r kieruje biblioteką, której nową siedzibę oddano do użytku w końcu 2014 r. To placówka z wdrożonymi najnowszymi technologiami wypożyczeń i ochrony zbiorów, nowocześnie zorganizowaną przestrzenią (kąciki zabaw, czytelnia, kafejka internetowa, punkt poligraficzny, pracownie warsztatowe, sala konferencyjno-widowiskowa). Rok 2015 był rokiem promocji Biblioteki na forum lokalnym i ogólnopolskim. Z okazji 1000-lecia parafii podegrodzkiej wydano monografię gminy Podegrodzie zawierającą materiał dotyczący biblioteki. Nowoczesna baza lokalowa umożliwiła stosowanie nowych form pracy wykraczających poza tradycyjne funkcje, biblioteka stała się miejscem integracji środowiska lokalnego. Tu odbywają się: spotkania seniorów, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Podegrodzkiej, Kół Gospodyń, zebrania, prezentacje dorobku artystycznego, spotkania autorskie, spektakle teatralne, imprezy społeczno-kulturalne np. z okazji Dnia Cukrzyka, spotkania z historią i tradycją Lachów Podegrodzkich, organizowane są zajęcia dla osób niepełnosprawnych, Andrzejki, jubileusze par małżeńskich, jasełka, szkolenia diabetyków. Formy pracy zainicjowane w 2015 r. to: szkółka pisania ikon, warsztaty z robotyki i automatyki dla dzieci i młodzieży, zajęcia taekwondo. Placówka bierze także udział akcjach ogólnopolskich i powiatowych np. „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”, „Narodowe Czytanie”, „Z Książką na Walizkach”. Organizuje ferie i wakacje w bibliotece. Szczególnie otacza opieką dzieci w wieku 3 - 6 lat. Organizuje: konkursy, wystawy, lekcje biblioteczne, pogadanki o folklorze, kiermasze książek, spotkania z poezją. Zrealizowała projekt „Z kulturą lachowską na Ty - historia, tradycja, nowoczesność” w ramach programu „Wizyta za jeden uśmiech”. Działalność wydawnicza: „Chleb nasz powszedni, czyli kuchnia Lachów Sądeckich”, „O pochodzeniu nazw miejscowych Gminy Podegrodzia i okolic”, „Słownik gwary Lachów Sądeckich”. M. Szewczyk jest członkiem SBP, duży nacisk kładzie na zmianę wizerunku zawodu bibliotekarza, to profesjonalistka, umiejętnie kierująca podwładnymi, pozyskująca środki zewnętrzne i mocno identyfikująca się z biblioteką, stąd dbałość o jej jak najlepszy wizerunek i nowoczesne rozwiązania.

Dokonania kandydatek oceniała Kapituła Medalu "Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego" w skład  której weszli: Leszek Zegzda Członek Zarządu Województwa Małopolskiego reprezentujący Marszałka Województwa, Anna Wiśniewska z-ca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie – przedstawiciel bibliotek publicznych, Ewa Dobrzyńska-Lankosz – Dyrektor Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego – przedstawiciel bibliotek naukowych, Anna Piotrowska – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – przedstawiciel bibliotek pedagogicznych, Agnieszka Miśkiewicz – Prezes Krakowskiego Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – przedstawiciel bibliotek szkolnych, laureatki trzech ostatnich małopolskich konkursów: Anna Kulińska - nauczyciel bibliotekarz w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego w Krakowie (III edycja konkursu), Maria Sosin - Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu (IV edycja konkursu), Krystyna Łętocha z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, kierownik Filii w Myślenicach laureatka (V edycja konkursu) oraz Dorota Rzepka – Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Krakowie. Jak wynika z powyższych opisów członkowie Kapituły Medalu "Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego", którzy obradowali 14 marca 2016 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie nie mieli łatwego zadania. Po zapoznaniu się z osiągnięciami kandydatek i dyskusji, w tajnym głosowaniu członkowie Kapituły wybrali Małopolskiego Bibliotekarza Roku 2015 a została nim Maria Szewczyk z Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu. Kapituła doceniła jej ogromny wkład pracy w budowę, organizację i promocję nowoczesnej biblioteki, będącej równocześnie centrum kultury skupiającym lokalną społeczność, szeroką i różnorodną ofertę kulturalną biblioteki oraz zaangażowanie w utrwalenie i popularyzację kultury Lachów Sądeckich.

Maria Szewczyk została małopolską kandydatką do drugiego, ogólnopolskiego etapu konkursu na Bibliotekarza Roku 2015. Laureatce i wszystkim nominowanym gratulujemy. Zachęcamy do poznania pracy i zasług kandydatki z Małopolski oraz oddania na nią głosu w plebiscycie internetowym od 18 kwietnia do 15 maja na portalu SBP.

Dorota Rzepka
 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP