Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Protesty w sprawie nowelizacji ustawy dot. organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej

Data dodania: 09.02.2011

Trwa debata na temat nowelizacji ustawy "o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw", w kształcie przygotowywanym przez rząd. Do Biura ZG SBP spływają protesty w tej sprawie m.in. od Federacji Związków Pracowników Kultury i Sztuki, która sprzeciwia się przyjęciu przez parlament nowej ustawy. Federacja zwraca m.in. uwagę, że przekazany Marszałkowi Sejmu projekt uzupełniają istotne rozporządzenia wykonawcze (np. płacowe), które nie były przedstawione związkom zawodowym do konsultacji. Jej zdaniem złożony w dniu 7 stycznia projekt prowadzi do:

  • komercjalizacji instytucji kultury
  • ograniczenia praw pracowniczych
  • braku wymagań kwalifikacyjnych osób kierujących instytucjami kultury
  • zaniżania wynagrodzeń pracowników
  • niejasnego zakresu odpowiedzialności organizatorów instytucji kultury

Więcej informacji: Stanowisko związkowe w PDF


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP