Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

Stawka godzinowa przy umowie o dzieło

Data dodania: 01.04.2016

Stawka godzinowa przy umowie o dzieło

Czy w umowie o dzieło można określić wynagrodzenie według stawki godzinowej?

Tak. Instytucja kultury może w umowie o dzieło określić wynagrodzenie według stawki godzinowej. Przepisy Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: kc) nie zakazują przy umowie o dzieło takiej formy wynagrodzenia.

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 kc). Natomiast wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie w umowie podstaw do jego ustalenia.

Czytaj całość.

Źródło: Poradnik Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP