Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Realizacja Strategii SBP w roku 2010: Przeprowadzenie badań nt. stanu wykształcenia, dokształcania, statusu bibliotekarza...

Cel szczegółowy I.1 Zwiększenie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na tworzenie uregulowań prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek i pozycji zawodu bibliotekarza.

Zadanie I.1.2.1 Przeprowadzenie badań nt. stanu wykształcenia, dokształcania, statusu bibliotekarza oraz pragmatyki zawodowej w różnych typach bibliotek w wybranych okręgach.
Realizacja zadania sfinansowana ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Celem badań było ustalenie praktyk związanych ze stosowaniem pragmatyki zawodowej bibliotekarzy w warunkach zróżnicowania i niespójności obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.

Diagnoza ta obejmowała następujące szczegółowe obszary:

I. Charakterystykę bibliotekarzy pod względem:

 • Długości stażu pracy w bibliotece
 • Zajmowanego stanowiska
 • Długości stażu pracy na obecnie zajmowanym stanowisku
 • Typu biblioteki, stanowiącej miejsce zatrudnienia

II. Kwalifikacje i zakres wykształcenia bibliotekarzy oraz podnoszenie kwalifikacji

 • Kwalifikacje posiadane przez bibliotekarzy
 • Poziom i kierunek wykształcenia bibliotekarzy
 • Podwyższanie kwalifikacji przez bibliotekarzy

III. Strukturę stanowisk w bibliotece i system awansowania
IV. Warunki wynagrodzenia bibliotekarzy

 • Wysokość wynagrodzenia bibliotekarzy
 • Podwyżki wynagrodzenia, ich częstość oraz przyczyny
 • Dodatkowe formy gratyfikacji dostępne dla bibliotekarzy

V. Retencję zasobów ludzkich w bibliotece (zachowanie stanu zasobów ludzkich w bi-bliotece)

 • Mobilność intra-branżowa bibliotekarzy (zmiana miejsca zatrudnienia w obrębie branży bibliotecznej), jej natężenie i przyczyny
 • Mobilność inter-branżowa bibliotekarzy (zmiana branży zatrudnienia) i jej kierunki

VI. Opinie bibliotekarzy dotyczące kierunków zmian w pragmatyce zawodowej biblio-tekarzy

Dokumenty:

Raport z badań: Stosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych, których organizatorami są wyższe uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe.
 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP