Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Zakładam stowarzyszenie po 20 maja 2016

Data dodania: 15.04.2016

Zakładam stowarzyszenie po 20 maja 2016

Od 20 maja 2016 zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Czy zmieniły się przepisy dotyczące zakładania nowych stowarzyszeń? Wyjaśnia to doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

Stowarzyszenie to ludzie, których łączy wspólna idea, wspólny pomysł na działanie. Czasem to dążenie do rozwiązania jakiegoś konkretnego społecznego problemu, czasem potrzeba, by podzielić się z innymi swoimi umiejętnościami, by rozwinąć nowe, także by miło spędzić czas. Motywy zakładania stowarzyszeń są różne, jednak podstawą są osoby, które włączą się w działania.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. (art. 2 ust. 1).

Jeśli masz pomysł, wiesz, co chcesz robić, poszukaj sojuszników, osób które myślą podobnie, znajomych, przyjaciół. Formalnie stowarzyszenie może być założone przez:

  • co najmniej 7 osób (art. 9) – są to członkowie założyciele
  • obywateli polskich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawionych praw publicznych (art. 3 ust. 1)
  • cudzoziemców zamieszkałych w Polsce (art. 4 ust. 1).

Zmiana w ustawie dotyczy tylko liczby osób, które mogą zawiązać stowarzyszenie. Warunki, jakie muszą spełnić osoby indywidualne, pozostały takie same.

Czytaj całość.

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP