Polecamy
28,00 PLN 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Umorzenie podatku od nieruchomości a zmiana planu finansowego

Data dodania: 15.04.2016

Umorzenie podatku od nieruchomości a zmiana planu finansowego

Kwota dotacji podmiotowej, którą instytucja otrzymała od organizatora, jest dużo niższa od dotacji wykazanej w projekcie planu finansowego na 2016 r. Dlatego gmina - na wniosek instytucji - zgodziła się na umorzenie podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze w kwocie 10 000 zł. Czy umorzenie tej kwoty powoduje konieczność zmiany planu finansowego i czy w dochodach należy wykazać „umorzenie podatku dochodowego w kwocie 10 000 zł”?

Umorzenie podatku od nieruchomości spowoduje, że instytucja kultury nie poniesie kosztu, który ujęła w planie finansowym. Dlatego w planie finansowym należy skorygować jedynie pozycję dotyczącą kosztów.

Zasada memoriału oznacza, że w księgach rachunkowych instytucji kultury ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (art. 6 ust. 1 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Podatek od nieruchomości, który księguje się na koncie 404 „Podatki i opłaty”, zmniejsza wynik finansowy danego roku. W księgach rachunkowych naliczenie podatku od nieruchomości i jego umorzenie można ująć następująco:

 • Naliczenie podatku od nieruchomości (decyzja gminy):
  • Wn 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”,
  • Ma 221 „Rozrachunki publiczno-prawne” (analitycznie: „Podatek od nieruchomości”).
 • Koszt podatku za pierwsze półrocze 2016 r.:
  • Wn 404 „Podatki i opłaty” (analitycznie: „Podatek od nieruchomości”),
  • Ma 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.
 • Umorzenie podatku od nieruchomości:
  • Wn 221 „Rozrachunki publiczno-prawne” (analitycznie: „Podatek od nieruchomości”),
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Tworząc plan finansowy na dany rok, instytucja kultury ujęła w nim koszt związany z podatkiem od nieruchomości. Gmina podatek umorzyła, a zatem instytucja kultury kosztu nie poniesie. Oczywiście plan finansowy należy skorygować, z tym że, moim zdaniem, wystarczy skorygować koszty o wartość umorzenia podatku. Można oczywiście o tę wartość skorygować przychody, nie korygując kosztów, ale w mojej ocenie korekta samych kosztów jest postępowaniem bardziej prawidłowym.

Czytaj całość.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP