Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Marzanna Ewa Chodorowska

p.o. Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu w połączeniu z Miejską Biblioteką Publiczną
wykształcenie: wyższe: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
20 lat pracy w MGOK i bibliotece

Podlaski Bibliotekarz Roku 2015

Działania na rzecz biblioteki/bibliotek
W 2015 r., dzięki staraniom M. Chodorowskiej, zmodernizowano wejście, otoczenie budynku oraz wnętrze Biblioteki. Wyremontowano schody wejściowe, przed frontem posadzono nową roślinność. Przeprowadzono komputeryzację zbiorów bibliotecznych w systemie MAK+ oraz wdrożono system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Oznakowano księgozbiór, co poprawiło jego funkcjonalność Wygospodarowano miejsce na Kącik Malucha z atrakcyjnymi grami planszowymi i zabawkami. Zakupiono rolety oraz ekran projekcyjny, umożliwiając wyświetlanie prezentacji multimedialnych oraz projekcję filmów.

M. Chodorowska z sukcesem pozyskiwała dodatkowe środki pieniężne na działalność kulturalno-edukacyjną. Realizowała ją we współpracy z lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami (UM, Książnica Podlaska, Klub Sportowy „Znicz”, Zespół Szkół w Surażu, OSP, Stowarzyszenie N.A.R.E.W., Towarzystwo Przyjaciół Suraża i Okolic, MGBP w Łapach, itp.).

W ramach ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego dokumentowała historię miasta oraz innych miejscowości w gminie, gromadząc skany zdjęć od osób prywatnych i instytucji. Na bieżąco śledziła i archiwizowała artykuły o Surażu ukazujące się w lokalnej prasie. Dbała też o promocję prowadzonej placówki: aktualizowała jej profil na Facebooku, zaś na stronie gminy (www.suraz.pl) oraz w folderach promocyjnych Gminy Suraż i Stowarzyszenia N.A.R.E.W. zamieszczano Jej teksty na temat Biblioteki i działań krzewiących czytelnictwo.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego
Zawodowym priorytetem Kandydatki jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych i kulturalnych użytkowników biblioteki. Toteż osobiście dostarczała książki osobom starszym, a brakujące tytuły sprowadzała do biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
W 2015 r. M. Chodorowska zrealizowała szereg ważnych przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych, do których zaliczyć należy: 2 warsztaty literacko-teatralne (w ramach projektu Książnicy Podlaskiej i WOAK), udział w recytatorskim konkursie powiatowym „Chodź człowieku coś ci powiem”, 3 spotkania autorskie, udział w konkursie plastycznym „Literackie kwiaty powiatu białostockiego”, 3 warsztaty „Spotkania z książką i biblioteką” dla grup przedszkolnych, a także cykl 8 spotkań pod hasłem „Przedszkolak w bibliotece”. Ponadto zorganizowała i koordynowała akcje gminne służące promocji czytelnictwa na szeroką skalę, m.in.: „Cała polska czyta dzieciom”, „Podaruj dzieciom bajkę”( czytali je radni i władze UM w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom); „Biblioteka otwarta dla wszystkich” czy „Tydzień Bibliotek”. Regularnie zachęcała najmłodszych czytelników do kontaktów z książką podczas lekcji bibliotecznych oraz zwiedzania biblioteki.. W 2015 r. prowadziła też Koło Seniorów (28 spotkań) i Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych (10 spotkań).

Organizowana przez Nią równolegle działalność kulturalna w MGOK zaowocowała też wieloma imprezami jak: wystawy fotograficzne („25 lat samorządu w Gminie Suraż”, „Suraż w starej fotografii”, „Reminiscencje biblioteczne 2005-2015”), spektakl teatralny „Poskromienie Katarzyny”, „Wakacje w Domu Kultury i Bibliotece”, „Andrzejki” „Mikołajki”, „Dzień Seniora”, itp. Dzięki pozyskanym przez Nią funduszom zorganizowano 2 festyny „Dzień Dziecka” oraz „Grodzisko”, szereg inspirujących warsztatów (kulinarnych, plastycznych i teatralnych) dla dzieci oraz dorosłych, zajęcia taneczne oraz nieodpłatne wyjazdy podczas ferii i wakacji do kina, muzeów, na basen czy lodowisko.

Za tę działalność M. Chodorowska została uhonorowana tytułem „Biblioteczny animator kultury powiatu białostockiego w 2015 roku” przez lokalne władze.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
Kandydatka brała czynny udział w szkoleniach organizowanych przez Książnicę Podlaską, Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zorganizowała wystawę fotograficzną „SBP Oddziału Białostockiego” Dzieliła się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z bibliotekarzami w ramach akcji ”Kreatywny bibliotekarz uczy się od innych” realizowanej przez Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego.

Wcześniejsze osiągnięcia zawodowe kandydata
Placówka prowadzona przez Kandydatkę została kilkakrotne wyróżniona jako „Aktywna biblioteka publiczna w środowisku lokalnym powiatu białostockiego” w kategorii bibliotek miejskich, zaś ona sama otrzymała dyplom honorowy Kapituły Nagrody Srebrnej Róży Dyrektora Książnicy Podlaskiej za promocję wiedzy o regionie oraz upowszechnianie kultury i czytelnictwa.

Cechy osobowościowe
M. Chodorowska jest osobą kreatywną i zaangażowaną w działania zawodowe W środowisku bibliotekarzy zyskała miano „siłaczki zawodowej”. Jej podstawowe zalety to: pracowitość, uczynność, komunikatywność, sumienność i determinacja w dążeniu do celu. Dzięki życzliwej postawie jest pożądanym partnerem w kontaktach interpersonalnych: chętna do współpracy przy realizacji działań na rzecz środowiska lokalnego, często wypełnia swoje obowiązki po godzinach. Ma dar do zjednywania i przekonywania ludzi: skutecznie motywuje do współpracy znajomych, rodzinę oraz skupia wokół siebie grono osób, dla których kultura jest ważna. Posiada chłonny umysł i z chęcią karmi go nowinkami technologicznymi.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP