Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Agnieszka Dworak

St. bibliotekarz - kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
11 lat pracy w bibliotece

Podkarpacki Bibliotekarz Roku 2015

Działania na rzecz biblioteki/bibliotek
Agnieszka Dworak od 2012 r. kieruje Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie, jedną z największych bibliotek dla młodych czytelników na Podkarpaciu. Jako kierownik stworzyła miejsce chętnie odwiedzane przez użytkowników, których przyciąga bogaty księgozbiór i atrakcyjna oferta kulturalna placówki. Współpracuje z lokalnymi mediami, udzielając wywiadów promujących działalność oddziału oraz nowe inicjatywy skierowane do młodych czytelników. Wraz z współpracownikami prowadzi profil Biblioteki na Facebooku.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego
A. Dworak aktywnie współpracuje z instytucjami kulturalno-oświatowymi z Rzeszowa i regionu oraz organizacjami pozarządowymi: 7 przedszkolami, 11 szkołami, Muzeum Dobranocek ( z którym realizowała cykle czytelnicze dla dzieci Od bajki do Dobranocki, Wędrujące Dobranocki,) MDK, Rzeszowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt (wystawa prac z akcji „Pomóżmy zwierzakom”), Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct Rzeszów ( dzięki czemu powstał w oddziale Klub Europejczyka, tj. cykl zajęć i warsztatów dla dzieci nt. historii i kultury krajów UE), czy Studenckim Kołem Naukowym Animatorów Kultury Literackiej Dzieci przy Instytucie Pedagogiki UR.

Od 2012 r. jest moderatorem Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży oraz klubu „Książkołaki”, który skupia dzieci. W 2015 r., zorganizowała 13 spotkań DKK, włączając się z klubowiczami w Narodowe Czytanie „Lalki” B. Prusa oraz 11 spotkań autorskich ze znanymi i lubianymi pisarzami, ciekawymi ludźmi i działaczami z lokalnego środowiska. Zaangażowała oddział w różnorodne projekty i programy edukacyjne, jak: Tydzień z Internetem, EkoPaka - zamykamy obieg surowców, Tydzień Edukacji Globalnej, Europejskie Dni Dziedzictwa, Czytam Sobie w Bibliotece oraz ogólnopolskie akcje czytelnicze: Z książką na walizkach, Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie, Ogólnopolski Tydzień Czytania oraz obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

Od 2014 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa organizuje historyczno-literackie gry miejskie dla dzieci i młodzieży, będące nietypową formą animacji czytelniczej ( w 2015 r. był to „Wehikuł Czasu” z udziałem młodzieży z 6 gimnazjów oraz „Rzeszowskimi uliczkami” dla dzieci z 6 szkól podstawowych i młodzieży z gimnazjum). Kandydatka promuje też młode talenty poprzez coroczną organizację wystaw o zasięgu miejskim i wojewódzkim (w 2015 r., w ramach Europejskiego Stadionu Kultury zaprezentowała w Minigalerii Sztuki Dziecka i dla Dziecka batiki Zuzanny Chomań z Nowego Miasta oraz „Wschodnie Kobierce – ilustracje przedstawiające bajki, baśnie i opowieści z bliskiego i dalekiego wschodu.”

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
Od 2013 roku A. Dworak udziela się w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, jako skarbnik Zarządu Oddziału w Rzeszowie oraz administrator Elektronicznej Bazy Danych Członków SBP ( tworzyła bazę członków Oddziału Rzeszowskiego). W listopadzie 2015 r. reprezentowała WiMBP w Rzeszowie na międzynarodowej konferencji w Koszycach „Działania motywacyjne z czytelnikiem dziecięcym”, gdzie podzieliła się swoimi doświadczeniami w pracy z czytelnikiem dziecięcym.

Wcześniejsze osiągnięcia zawodowe kandydata
W 2009 roku A. Dworak odbyła tygodniową wizytę studyjną w Norwegii, zorganizowaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Temat projektu: "Nowe formy edukacji informacyjnej w bibliotece 21 wieku – Biblioteka dla seniora". Poznała pracę tamtejszych placówek, i ich rozwiązania w tym zakresie, aby następnie zdobytą wiedzę na temat dobrych praktyk bibliotekarskich, przekazać swoim kolegom.

Cechy osobowościowe
A. Dworak jest osobą kompetentną i kreatywną. Potrafi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jest aktywna i zaangażowana w pracę kulturalno-oświatową, chętnie realizuje nowe pomysły i wdraża projekty edukacyjne z różnych dziedzin wiedzy. Lubi podejmować wyzwania, jest otwarta na nowe technologie w pracy bibliotekarskiej. Wspiera współpracowników w różnorodnych inicjatywach animacyjnych. Stanowi przykład dobrych relacji pomiędzy kadrą kierowniczą a zespołem. Cieszy się uznaniem współpracowników oraz sympatią czytelników. Kierowana przez nią placówka jest jedną z najprężniej rozwijających się dziecięcych bibliotek publicznych na Podkarpaciu.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP