Polecamy
26,00 PLN 32,00 PLN

  Żyjemy w bardzo „ciekawych czasach”, w dobie dynamicznej transformacji komunikacji... więcej >

Małgorzata Kowalska

Kierownik Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew
wykształcenie: wyższe, podyplomowe bibliotekoznawcze
15 lat pracy w bibliotece

Łódzki Bibliotekarz Roku 2015

Działania na rzecz biblioteki/bibliotek
Filia MBP Łódź-Widzew, którą kieruje M. Kowalska jest całkowicie skomputeryzowana, posiada stanowiska z Internetem przeznaczone dla czytelników, świadczy również usługi kserograficzne i faksowe. Przestrzeń Biblioteki została pomysłowo zaaranżowana: kolorowy, pełen zabawek dział dla najmłodszych, miejsce z zielenią, w którym stoi ławka dla osób czytających na miejscu, kącik prasowy. W 2015 r., z inicjatywy Kandydatki Biblioteka pozyskała fundusze z Rady Osiedla na montaż rolet na okna oraz na zakup komputerów dla użytkowników. Dzięki Niej został też opracowany projekt „Bajkowe miejsce w Bibliotece na Księżym Młynie”, który zyskał poparcie mieszkańców, otrzymał finansowanie z Budżetu Obywatelskiego Łodzi i będzie realizowany w 2016 r.

M. Kowalska informowała o imprezach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych w Filii na stronie internetowej MBP Łódź-Widzew oraz na Facebooku. Oprócz dokumentacji fotograficznej starannie je opisywała tworząc w ten sposób swoistą e-kronikę Filii.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego
W 2015 r., dzięki M. Kowalskiej, Biblioteka zdobyła grant w programie Animacji Społecznej na projekt „Talent i pasja na Księżym Młynie” polegający na zaprezentowaniu uroków tej części Łodzi. W ramach projektu odbyły się 2 wycieczki po Księżym Młynie, 4 spotkania z twórcami, których pracownie znajdują się w tym rejonie i konkurs fotograficzny dla młodzieży.

W minionym roku M. Kowalska bardzo aktywnie działała na rzecz środowiska lokalnego przeprowadzając 540 imprez promujących czytelnictwo dla 5 575 uczestników. Była moderatorem Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży oraz Klubu dla Dorosłych. Wspierała proces doskonalenia nauki języków obcych gromadząc literaturę obcojęzyczną, cieszącą się ogromnym powodzeniem wśród czytelników. Jako ambasador akcji Fundacji ABCXXI „Bicie jest głupie” gromadziła literaturę fachową dla rodziców, wychowawców i opiekunów. Wychodziła naprzeciw potrzebom czytelników w procesie nauki i korzystania z usług komputerowych oraz dostępu do Internetu. Dodatkowo wspierała rozwój zainteresowań czytelników, służąc pomocą przy przepisywaniu tekstów twórczych. Dzięki Niej Filia brała udział w Łódzkich Senioraliach, w Salonie Ciekawej Książki i promocji Budżetu Obywatelskiego Na ulicy Piotrkowskiej.

W ramach realizowanego projektu MBP Łódź-Widzew „Europejskie Kluby Biblioteczne” i działającego w nim Klubu Hiszpańskiego, Biblioteka gościła 4 wolontariuszy: z Francji, Hiszpanii i Austrii. Przeprowadzili oni wiele różnorodnych warsztatów, m.in.: „Hiszpańskie czytanie i ilustrowanie”, „Tańcząc po Europie”, „Asturia – region pełen tajemnic”, które cieszyły się znacznym zainteresowaniem.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
M. Kowalska należy do SBP od początku swojej pracy. Aktywnie uczestniczy w projektach Koła (jako członek Zarządu Koła) i Oddziału Łódzkiego. Jest także członkiem Sekcji Edukacji Młodego Czytelnika działającej przy Okręgu Łódzkim SBP. Do największych Jej zasług dla łódzkiego środowiska bibliotekarskiego należy organizacja corocznych spotkań bibliotekarzy- seniorów z Łodzi, z okazji Wielkanocy i Bożego Narodzenia. które odbywają się w prowadzonej przez Nią Filii MBP.

Cechy osobowościowe
M. Kowalska jest operatywna i przedsiębiorcza. Zdobywa fundusze na działalność biblioteki, pisząc aplikacje o granty. Sprawia też, ze autorzy i prelegenci nie biorą gratyfikacji za spotkania z czytelnikami. Jest świetną animatorką działań kulturalnych, które organizuje zarówno dla użytkowników Biblioteki jak też dla okolicznych szkół, czy przedszkoli. Wrażliwa na los zwierząt, corocznie przeprowadza zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska .

Swoją pracą i zaangażowaniem udowadnia na każdym kroku, że praca na rzecz innych ludzi sprawia jej przyjemność. Jest odpowiedzialna i obowiązkowa, miła, uczynna i sympatyczna. Kiedy trzeba, nie liczy swego prywatnego czasu i nie pyta co dostanie w zamian. Podziękowania uczestników są dla Niej nagrodą za włożony wysiłek.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP