Polecamy

Marta Kryś

St. kustosz, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
7 lat pracy w bibliotece

Śląski Bibliotekarz Roku 2015

Działania na rzecz biblioteki/bibliotek
Z inicjatywy M. Kryś MBP w Gliwicach uczestniczyła w programie pilotażowym FRSI „Tablety w Bibliotece", dzięki czemu pozyskano 3 iPady do prowadzenia warsztatów multimedialnych dla dzieci i dorosłych. M. Kryś brała też aktywny udział w tworzeniu koncepcji Biblioforum - pierwszej na Śląsku biblioteki w centrum handlowym. Włączyła się w prace związane z urządzeniem placówki zwracając m.in. uwagę na potrzebę zakupu czytników e-booków i komputerów typu all-in-one.

Złożyła kilka wniosków o dodatkowe środki finansowe na działalność Biblioteki. Zadanie pt. „Modernizacja Biblioteki Centralnej MBP w Gliwicach - nowe technologie w nowym otoczeniu" zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 190 tys. zł. Podczas realizacji tego zadania Kandydatka uczestniczyła m.in.: w wyborze sprzętu multimedialnego, czy projektowaniu pracowni komputerowej.

Brała aktywny udział w projektowaniu materiałów promocyjnych Biblioteki. Pisała teksty oraz koordynowała działania osób, odpowiadających za opracowanie materiałów informacyjnych dla mediów i portali społecznościowych (Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube). W 2015 r., była współautorką koncepcji nowej strony internetowej Biblioteki. Dbała o jej wizerunek udzielając wywiadów w lokalnych mediach. Razem z dziennikarzem Antyradia przygotowała tez cykl krótkich filmów pod hasłem „Skutki uboczne czytania", promujących literaturę dla najmłodszych. Wachlarz działań promocyjnych M. Krys był w 2015 r. bardzo szeroki, obejmował bowiem pracę na rzecz 19 placówek MBP, w których łącznie zorganizowano ponad 1800 różnorodnych akcji, imprez i spotkań.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego
W 2015 r. MBP wraz z partnerami przygotowała projekt Baśniopodróże objęty Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezydenta Miasta Gliwice. M. Kryś była jego współautorką i koordynatorką pracy 43 grup dzieci w wieku 3-9 lat. W projekcie trwającym 9 miesięcy, wzięło udział 1100 dzieci z gliwickich szkół i przedszkoli. W ostatnim kwartale minionego roku M. Kryś pracowała w zespole przygotowującym nowy projekt pt. GIMGRA z zakresu edukacji medialnej dla gimnazjalistów.

Pasją M. Kryś są gry i grywalizacja. Od początku swej pracy „lobbuje" na rzecz obecności gier w bibliotekach. Zgłosiła gliwicką bibliotekę do akcji International Games Day @ your library zorganizowanej 21.11.2015 r. przez American Library Association, Australian Library and Information Association oraz Nordic Game Day. MBP w Gliwicach - jedyna biblioteka w Polsce i jedna z 2157 bibliotek z całego świata - zgromadziła tego dnia 250 miłośników gier na różnych nośnikach. M. Kryś uczestniczyła także w przygotowaniu skrytki geocachingowej dla fanów geocachingu i opracowała do niej zagadkę.

Koordynowała przebieg kilku projektów: „Gliwicka Edukacyjna Galeria Ekslibrisu", „Czytanie Umysłu", „Opowiemy Wam". W tym zakresie odpowiadała za przygotowanie wystaw, organizację warsztatów edukacyjnych oraz prowadziła 2 spotkania autorskie..
M. Kryś podejmowała także działania z zakresu animacji kultury. W 2015 r. otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za autorski projekt Gliwickie opowieści - o historii miasta i legend z nim związanych. W ramach projektu przygotowała publikację udostępnioną na (https://issuu.com/gliwickieopowieci/docs/go all), zawierającą 30 scenariuszy zajęć dla dzieci i młodzieży. Adresatami publikacji są bibliotekarze, nauczyciele i animatorzy.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
W związku z unowocześnieniem systemu bibliotecznego zaproponowała i wdrożyła cykl szkoleń dla pracowników MBP, podczas których wymieniali się zdobytymi doświadczeniami oraz wspólnie rozwiązywali problemy. M. Kryś działa też w sieci LABIB. W 2015 r., wspierała przygotowanie (Nie)konferencji Kierunek - Wizerunek w WiMBP w Gdańsku, na której zaprezentowała „dobrą praktykę" gliwickiej biblioteki. Dzięki LABIBowi wzięła udział w programie FRSI Kieruj w dobrym stylu. oraz w programie International Librarians Network, co zaowocowało nawiązaniem kontaktu z bibliotekarką z Kosowa. Podczas V Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, zorganizowanej przez Narodowe Centrum Kultury, Kandydatka, jako. jedyna bibliotekarka, zaprezentowała projekt z zakresu animacji kultury.

Wcześniejsze osiągnięcia zawodowe kandydata
W 2014 r. Kandydatka bezkosztowo zorganizowała cykl szkoleń pt. Praktyka czyni mistrza, dla bibliotekarzy Gliwic, Zabrza i Katowic. Na V Kongresie Bibliotek Publicznych prowadziła warsztaty dotyczące gier planszowych w bibliotekach.. Z jej inicjatywy w Gliwicach ruszyła akcja Odjazdowy Bibliotekarz.

Cechy osobowościowe
M. Kryś to świetna organizatorka, pełna pomysłów i chęci do podejmowania nowych wyzwań. Stale szuka atrakcyjnych form pracy z czytelnikiem i sposobów promocji Biblioteki. Jest niezwykle kreatywna, otwarta na nowoczesne rozwiązania. W relacjach personalnych - komunikatywna, uprzejma, uczynna, chętnie pomaga innym pracownikom. W pracę angażuje się z wielką pasją. Jej życzliwość, dyspozycyjność, elastyczność i umiejętność nawiązywania kontaktów są doceniane zarówno przez partnerów biblioteki, jak i użytkowników.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP