Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Marta Kryś

St. kustosz, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
7 lat pracy w bibliotece

Śląski Bibliotekarz Roku 2015

Działania na rzecz biblioteki/bibliotek
Z inicjatywy M. Kryś MBP w Gliwicach uczestniczyła w programie pilotażowym FRSI „Tablety w Bibliotece", dzięki czemu pozyskano 3 iPady do prowadzenia warsztatów multimedialnych dla dzieci i dorosłych. M. Kryś brała też aktywny udział w tworzeniu koncepcji Biblioforum - pierwszej na Śląsku biblioteki w centrum handlowym. Włączyła się w prace związane z urządzeniem placówki zwracając m.in. uwagę na potrzebę zakupu czytników e-booków i komputerów typu all-in-one.

Złożyła kilka wniosków o dodatkowe środki finansowe na działalność Biblioteki. Zadanie pt. „Modernizacja Biblioteki Centralnej MBP w Gliwicach - nowe technologie w nowym otoczeniu" zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 190 tys. zł. Podczas realizacji tego zadania Kandydatka uczestniczyła m.in.: w wyborze sprzętu multimedialnego, czy projektowaniu pracowni komputerowej.

Brała aktywny udział w projektowaniu materiałów promocyjnych Biblioteki. Pisała teksty oraz koordynowała działania osób, odpowiadających za opracowanie materiałów informacyjnych dla mediów i portali społecznościowych (Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube). W 2015 r., była współautorką koncepcji nowej strony internetowej Biblioteki. Dbała o jej wizerunek udzielając wywiadów w lokalnych mediach. Razem z dziennikarzem Antyradia przygotowała tez cykl krótkich filmów pod hasłem „Skutki uboczne czytania", promujących literaturę dla najmłodszych. Wachlarz działań promocyjnych M. Krys był w 2015 r. bardzo szeroki, obejmował bowiem pracę na rzecz 19 placówek MBP, w których łącznie zorganizowano ponad 1800 różnorodnych akcji, imprez i spotkań.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego
W 2015 r. MBP wraz z partnerami przygotowała projekt Baśniopodróże objęty Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezydenta Miasta Gliwice. M. Kryś była jego współautorką i koordynatorką pracy 43 grup dzieci w wieku 3-9 lat. W projekcie trwającym 9 miesięcy, wzięło udział 1100 dzieci z gliwickich szkół i przedszkoli. W ostatnim kwartale minionego roku M. Kryś pracowała w zespole przygotowującym nowy projekt pt. GIMGRA z zakresu edukacji medialnej dla gimnazjalistów.

Pasją M. Kryś są gry i grywalizacja. Od początku swej pracy „lobbuje" na rzecz obecności gier w bibliotekach. Zgłosiła gliwicką bibliotekę do akcji International Games Day @ your library zorganizowanej 21.11.2015 r. przez American Library Association, Australian Library and Information Association oraz Nordic Game Day. MBP w Gliwicach - jedyna biblioteka w Polsce i jedna z 2157 bibliotek z całego świata - zgromadziła tego dnia 250 miłośników gier na różnych nośnikach. M. Kryś uczestniczyła także w przygotowaniu skrytki geocachingowej dla fanów geocachingu i opracowała do niej zagadkę.

Koordynowała przebieg kilku projektów: „Gliwicka Edukacyjna Galeria Ekslibrisu", „Czytanie Umysłu", „Opowiemy Wam". W tym zakresie odpowiadała za przygotowanie wystaw, organizację warsztatów edukacyjnych oraz prowadziła 2 spotkania autorskie..
M. Kryś podejmowała także działania z zakresu animacji kultury. W 2015 r. otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za autorski projekt Gliwickie opowieści - o historii miasta i legend z nim związanych. W ramach projektu przygotowała publikację udostępnioną na (https://issuu.com/gliwickieopowieci/docs/go all), zawierającą 30 scenariuszy zajęć dla dzieci i młodzieży. Adresatami publikacji są bibliotekarze, nauczyciele i animatorzy.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
W związku z unowocześnieniem systemu bibliotecznego zaproponowała i wdrożyła cykl szkoleń dla pracowników MBP, podczas których wymieniali się zdobytymi doświadczeniami oraz wspólnie rozwiązywali problemy. M. Kryś działa też w sieci LABIB. W 2015 r., wspierała przygotowanie (Nie)konferencji Kierunek - Wizerunek w WiMBP w Gdańsku, na której zaprezentowała „dobrą praktykę" gliwickiej biblioteki. Dzięki LABIBowi wzięła udział w programie FRSI Kieruj w dobrym stylu. oraz w programie International Librarians Network, co zaowocowało nawiązaniem kontaktu z bibliotekarką z Kosowa. Podczas V Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, zorganizowanej przez Narodowe Centrum Kultury, Kandydatka, jako. jedyna bibliotekarka, zaprezentowała projekt z zakresu animacji kultury.

Wcześniejsze osiągnięcia zawodowe kandydata
W 2014 r. Kandydatka bezkosztowo zorganizowała cykl szkoleń pt. Praktyka czyni mistrza, dla bibliotekarzy Gliwic, Zabrza i Katowic. Na V Kongresie Bibliotek Publicznych prowadziła warsztaty dotyczące gier planszowych w bibliotekach.. Z jej inicjatywy w Gliwicach ruszyła akcja Odjazdowy Bibliotekarz.

Cechy osobowościowe
M. Kryś to świetna organizatorka, pełna pomysłów i chęci do podejmowania nowych wyzwań. Stale szuka atrakcyjnych form pracy z czytelnikiem i sposobów promocji Biblioteki. Jest niezwykle kreatywna, otwarta na nowoczesne rozwiązania. W relacjach personalnych - komunikatywna, uprzejma, uczynna, chętnie pomaga innym pracownikom. W pracę angażuje się z wielką pasją. Jej życzliwość, dyspozycyjność, elastyczność i umiejętność nawiązywania kontaktów są doceniane zarówno przez partnerów biblioteki, jak i użytkowników.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP