Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Monika Krześniak

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
17 lat pracy w bibliotece

Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2015

Działania na rzecz biblioteki/bibliotek
Monika Krześniak kieruje GBP w Przyłęku oraz jej 3 filiami i potrafi pozyskiwać środki pozabudżetowe na rozwój i działalność tych bibliotek aplikując do różnych programów. Jej największym osiągnięciem było uzyskanie kwoty 1.875 tys. zł. w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” na budowę i wyposażenie nowego budynku GBP w Przyłęku.. Zadanie pod nazwą „Biblioteka Centrum Kulturalnym Gminy Przyłęk” realizowane w l. 2013 -2015 zostało ukończone w IV. kw. ub. r. Nowocześnie wyposażony budynek o pow. użytkowej 725 m2, pomieścił zarówno zbiory jak też, czytelnię, pracownię komputerową, salę konferencyjną., multimedialną oraz salę malucha. Wszystkie czynności biblioteczne w bibliotece głównej i jej trzech filiach zostały skomputeryzowane, wszystkie placówki posiadają katalog on-line, należą do Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej i wykorzystują program biblioteczny MATEUSZ. Wyposażone są też w 28 komputerów i 6 tabletów z dostępem do Internetu, z czego 20 komputerów i 6 tabletów przeznaczono do użytku czytelników. Wiele tych urządzeń placówki pozyskały, realizując m.in. projekt. „Tablety w Twojej bibliotece”.

M. Krześniak dba o promocję podległych Jej bibliotek. W 2015 r. współpracowała w tym zakresie. z portalem internetowym Zwoleń24, pisała tez artykuły do lokalnej prasy: „Głosu Ziemi Zwoleńskiej”, „Echa Dnia” i „ Tygodnika Oko. Czuwała nad aktualizacją strony internetowej GBP Przyłęk oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego
W GBPj w Przyłęku działa grupa teatralna „Przymierze pokoleń”, której pomysłodawcą i organizatorem była M. Krześniak. Jest to międzypokoleniowy zespół teatralny składający się z członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Grabowie n/Wisłą i uczniów szkół średnich w Przyłęku. Kultywują oni tradycje dawnej wsi, biorą udział w festiwalach i zdobywają nagrody. Dzięki M. Krzesniak, Biblioteka realizuje projekt edukacyjny i modernizacyjny GO PRO!, którego głównym celem jest zachęcenie młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych do nauki programowania. W 2015 r. Kandydatka aplikowała do projektu „Zielone gry” i uzyskała pakiet gier dla bibliotek. W ramach projektu „Rozwój Żywych Bibliotek w Polsce-przeciwdziałajmy dyskryminacji lokalnie” realizowała zadanie pn. ”Żywa Biblioteka Przyłęk”, w której ludzie byli książkami.

Wszystkie placówki pod kierownictwem M. Krześniak uczestniczą w ogólnopolskich akcjach takich jak:. „Noc Bibliotek”, „Odjazdowy Bibliotekarz”, „Światowy Dzień Pluszowego Misia”, „Ferie w bibliotece”, „Wakacje w bibliotece”. GBP w Przyłęku organizowała też akcję „Narodowe Czytanie” oraz akcję „Bookcrossing - uwolnij swoje książki, dziel się z innymi radością czytania”. Biblioteka i jej filie należą do DKK w jego ramach zorganizowały spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską. Mobilizując pracowników wspólnie organizuje wiele warsztatów dla dzieci i dorosłych np.” Biblioteka rozwija talenty”. Kierownik do oferty biblioteki wprowadziła usługę „Książka na telefon”. Bibliotekarze zanoszą książki do domów ludziom starszym, niepełnosprawnym, samotnym, chorym.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
W 2015 r. M. Krześniak zorganizowała i prowadziła szkolenia dla pracowników filii na temat obsługi programu bibliotecznego MATEUSZ. Zorganizowała też wizytę studyjną dla 20 bibliotekarzy z kilku powiatów „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”.

Wcześniejsze osiągnięcia zawodowe kandydata
W 2013 r. utworzyła filię biblioteczną w Rudkach. Budynek został całościowo wyremontowany mieści się w nim wypożyczalnia, czytelnia internetowa oraz pomieszczenie socjalne. Do monografii: Przyłęk, nasza ziemia. Radom 2013, napisała rozdział poświęcony bibliotekom gminy ( s.364-384). W 2014 r., w rankingu przeprowadzonym przez Instytut Książki i „Rzeczpospolitą”, kierowana przez Kandydatkę GBP w Przyłęku zdobyła tytuł najlepszej biblioteki w województwie mazowieckim.

Cechy osobowościowe
M. Krześniak jest osobą kreatywną. Z zaangażowaniem realizuje projekty, dzięki którym podlegle Jej biblioteki stają nowoczesnymi placówkami. Podejmuje też akcje promujące działania bibliotek oraz czytelnictwo. Jako lider lokalnej społeczności, posiada umiejętność współpracy z władzami samorządowymi, szkołami, bibliotekami w powiecie, Kołami Gospodyń Wiejskich co pozwala Jej prężnie działać na rzecz użytkowników biblioteki..Dzięki; umiejętnościom organizacyjnym i technicznym potrafii sprawnie wykorzystywać nowe technologie w bibliotece.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP