Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

Gabriela Skoracka

Kierownik Biblioteki Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie i pedagogiczne
35 lat pracy w bibliotece

Pomorski Bibliotekarz Roku 2015

Działania na rzecz biblioteki/bibliotek
28 marca.2015 r., otwarto dla czytelników Bibliotekę Europejskiego Centrum Solidarności. Zorganizowała ją od podstaw i ukształtowała Gabriela Skoracka. To dzięki Niej zgromadzono starannie dobrany księgozbiór (ponad 23. tys. wol. .książek i ok. 800 roczników czasopism) uzupełniony cennymi darami publikacji emigracyjnych i za Jej sprawą Biblioteka ECS jest członkiem Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego, użytkownikiem systemu bibliotecznego Virtua, oraz partnerem Centrum Nukat.

Rok 2015 był okresem szczególnie intensywnej pracy dla kierownika Biblioteki ECS. Złożyły się na to: aranżacja przestrzeni biblioteki we współpracy z architektem, dobór wyposażenia, sprzętu komputerowego i oprogramowania, w końcu przeprowadzka zbiorów połączona ze zmianą ich układu na system działowy, odpowiadający potrzebom przyszłego użytkownika. Poza tym G. Skoracka poszerzyła zasób o publikacje elektroniczne, w tym prasę zagraniczną, zapewniła zbiorom właściwą identyfikację wizualną i bezpieczeństwo (system RFID).

Kandydatka zadbała tez o promocję działalności Biblioteki ESC, udzielając wywiadów mediom lokalnym i krajowym, współpracując z Centrum Nukat, czasopismem„Tytuł Ujednolicony” oraz gdańskim środowiskiem szkolnym i akademickim.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego
Uroczyste otwarcie Biblioteki ECS, połączone było z bogatym, całodziennym programem kulturalnym. Od tego czasu do końca 2015 r. Bibliotekę ESC odwiedziło blisko 10 tys. osób. Dla nich, w Bibliotece ESC odbywały się spotkania autorskie oraz promocje książek nominowanych do Nagrody Ambasador Nowej Europy, działał też, jako drugi w Polsce, Dyskusyjny Klub Książki Wydawnictwa „Czarne”. Biblioteka włączała się w ogólnopolskie obchody Tygodnia Zakazanych Książek oraz Tygodnia Open Access, współpracując z Koalicją Otwartej Edukacji i „uwalniała” publikacje macierzystej instytucji, zamieszczając je w ogólnodostępnych repozytoriach. We współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska organizowano tu warsztaty Wikipedii, w celu uzupełniania tej największej encyklopedii o hasła związane z Solidarnością, opozycją i kulturą niezależną w PRL. Jako jedna z pierwszych w Gdańsku, Biblioteka zapewniła swoim czytelnikom dostęp do publikacji Biblioteki Narodowej, za pośrednictwem terminalu Academica.

W Bibliotece ECS prowadzone były szkolenia dla grup i użytkowników indywidualnych oraz zajęcia edukacyjne dla uczniów i seminaria tematyczne dla studentów. Licealiści spotykali się tu na debatach oksfordzkich. W 2015 r. Biblioteka ESC zainicjowała, we współpracy z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku, lekcje języka polskiego dla obcokrajowców oraz zajęcia promujące kulturę polską w ramach tzw. Kulturalnego Klubu Obcokrajowca.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
Kierownik Biblioteki ECS współpracuje z wieloma bibliotekami z regionu., zwłaszcza z bibliotekami akademickimi, w ramach Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego. Organizuje wizyty studyjne dla bibliotekarzy, muzealników, archiwistów; zarówno z Polski jak i z innych krajów europejskich. W 2015 r. odbyło się . 20 takich wizyt. W ramach ostatniego Bibliocampu organizowanego przez WiMBP w Gdańsku, w Bibliotece ECS, przy aktywnym udziale G. Skorackiej, odbyły się warsztaty, efektem których jest poradnik „Biblioteka - tu można więcej! Jak budować centra informacji medialnej i cyfrowej”.

Wcześniejsze osiągnięcia zawodowe kandydata
G. Skoracka poprzednio była związana zawodowo z XX LO w Gdańsku. Stworzyła tam od podstaw nowoczesną bibliotekę szkolną, wyposażoną w komputery i elektroniczny system biblioteczny. Jako nauczyciel-bibliotekarz prowadziła warsztaty twórczego myślenia, projekty teatralne i konkursy poetyckie. Opracowała program edukacji regionalnej szkoły i angażowała młodzież w prace związane z historią i architekturą Gdańska. W latach 2005-2008 była wiceprezesem Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Cechy osobowościowe
G. Skoracka to osoba, która wiele od siebie wymaga; nieustannie rozwija się zawodowo i szkoli. Łączy w sobie cechy i kompetencje bibliotekarza naukowego, publicznego i szkolnego, które z powodzeniem wykorzystuje w pracy. Jak nikt inny potrafi jednoczyć wokół siebie ludzi, zachęcając pracowników do realizacji własnych pomysłów, by razem skuteczniej osiągać założone cele. Jest zdyscyplinowana i konsekwentna. Znakomicie potrafi integrować zespół, także poza pracą. Co szczególnie ważne w tym zawodzie: szczerze wierzy w misję biblioteki i temu podporządkowuje swoje działania.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP