Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

Jacek Smółka

Kierownik Filii 11 (zw. Planeta 11) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
wykształcenie: wyższe
10 lat pracy w bibliotece

Warmińsko-mazurski Bibliotekarz Roku 2015

Działania na rzecz biblioteki/bibliotek
Jacek Smółka, doskonale zorganizował przestrzeń biblioteczną, opracował przejrzysty system oznaczeń umożliwiający czytelnikom komfortowe korzystanie z usług Biblioteki. Współpracując z olsztyńskimi mediami, skutecznie promował realizowane w Bibliotece działania. Artykuły i materiały na ten temat ukazywały się regularnie w lokalnej prasie, radiu i telewizji. Był jednym z prowadzących cotygodniową audycję „Przystanek Planeta 11” w radiu UWM FM i we współpracy z radiowcami zorganizował Dzień Radia w Bibliotece (program realizowany „na żywo”). Co tydzień w „Gazecie Wyborczej” prezentował ranking najpopularniejszych wypożyczeń w „Planecie 11”. W 2015 r. w „Planecie 11” opracowano tez nowe ulotki reklamowe i rozprowadzono je w szkołach, lokalach oraz instytucjach kultury. Z tymi ostatnimi, m.in. z kinem Helios, teatrem im. Stefana Jaracza, czy BWA i Planetarium nawiązano (z inicjatywy J. Smółki) współpracę, polegającą na wzajemnej informacji o organizowanych imprezach i przeznaczaniu swoich wejściówek na nagrody w konkursach.

W 2015 r. J. Smółka, wspierany przez mieszkańców Olsztyna, złożył wniosek o pozyskanie środków w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego na dostosowanie „ Planety 11” do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Projekt otrzymał dofinansowanie i w 2016 r. będzie realizowany, co umożliwi osobom z dysfunkcją wzroku korzystanie z „Planety 11”.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego
Spośród wielu działań zrealizowanych w 2015 r. w „Planecie 11”, których pomysłodawcą lub inicjatorem był .J. Smółka, do najważniejszych należą:

  • Happening „Zaczytani-Zabiegani”, na który składały się: bieg z książką , konkurs szybkiego czytania i zumba, zorganizowany wespół z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Biblioteką Uniwersytecką . Impreza, w której wzięło udział ponad 100 osób zajęła III miejsce w konkursie SBP na wydarzenie i Tygodnia Bibliotek oraz miejsce w pierwszej dziesiątce w konkursie BibLibre International Library Marketing organizowanym przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Bibliotekarskich (IFLA).
  • Akcja „Turbobibliotekarz”, w której użytkownicy biblioteki musieli wykonać kilka bibliotecznych czynności na czas, np. owijanie książek w folię, ułożenie alfabetyczne regału.i
  • Udział „Planety 11” w Nocy Muzeów i Nocy Bibliotek i przygotowanie licznych konkursów dla odwiedzających.
  • Udział „ Planety 11” (i wyróżnienie przez organizatorów) w projekcie Kultura na Widoku , na co złożyła się prezentacja zbiorów oraz konkursy i animacje dla mieszkańców w Parku Centralnym Olsztyna .
  • Organizacja kolejnej edycji festiwalu filmowego SOFFA (konkurs filmów krótkometrażowych - ok.100 zgłoszeń z całej Polski) oraz plenerowych pokazów filmów.
  • Organizacja cyklu „Kulturalny Zawrót Głowy”, w ramach którego odbyły się spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury, koncerty i dyskusje.
  • „Planeta 11” uczestniczyła w projekcie MBP w Olsztynie „Pracownia Słów Ważnych” i zorganizowała 10 spotkań autorskich, m.in.z K. Brakonieckim, Z.Chojnowskim, W. Kassem Wydarzenia kulturalne organizowane przez J. Smółkę, jego współpraca instytucjami kulturalnymi Olsztyna i aktywna promocja biblioteki, z pewnością przyczyniły się do wzrostu liczby czytelników i wypożyczeń jaki odnotowano w statystykach „Planety 11” w 2015 r.

Wcześniejsze osiągnięcia zawodowe kandydata
Organizacja przeglądu kapel lokalnych - Planetafest wspólnie z "Gazetą Olsztyńską". Odbyły się 2 edycje tego wydarzenia, w 2009 i 2013 roku. Wystąpiło łącznie ok.50 regionalnych zespołów które nie były związane kontraktem z wytwórnią. J. Smółka organizował także spotkania z lokalnymi sportowcami:. siatkarzami AZS Olsztyn, piłkarzami ręcznymi Warmia Olsztyn,. Największym wydarzeniem były obchody 65-lecia drużyny piłkarskiej Stomil Olsztyn w 2010 r.

Cechy osobowościowe
Jacek Smółka, jest osobą posiadającą różne cechy i umiejętności: komunikatywność (nawiązuje dobre relacje), umiejętność zarządzania, (budowanie zespołu Planety), zaangażowanie (entuzjazm i pasja), pomysłowość (twórcze podejście do pracy), oryginalność (umiejętność tworzenia nietypowych działań), umiejętność występowania przed publicznością ( talent konferansjerski wykorzystywany podczas wielu imprez organizowanych w bibliotece). Do zalet kandydata należy także jego sposób bycia, poczucie humoru, brak formalizmu, bezpośredniość. Te cechy sprawiają, że młodzi ludzie szybko nawiązują z nim kontakt, odnajdują w „Planecie11” przestrzeń do własnej aktywności, bo czują się tam swobodnie i nie są skrępowani „sztywną” atmosferą.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP