Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Maria Szewczyk

Kustosz, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu
wykształcenie: wyższe
35 lat pracy w bibliotece

Małopolski Bibliotekarz Roku 2015

Działania na rzecz biblioteki/bibliotek
Rok 2015 był dla Biblioteki kierowanej przez M. Szewczyk pierwszym rokiem działalności w nowym budynku. Oddany do użytku w końcu 2014 r., nowoczesny obiekt został wyposażony w sprzęt umożliwiający wdrożenie nowych technologii wypożyczeń i ochrony zbiorów. Przestrzeń biblioteczna, oprócz pracowni warsztatowych i czytelni pomieściła salę konferencyjno-widowiskową na 100 miejsc, kąciki zabaw dla dzieci, kafejkę internetową i punkt poligraficzny Została tez dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rok 2015 poświęciła M. Szewczyk na promocję Biblioteki zarówno na forum lokalnym jak i ogólnopolskim. Dorobek placówki i jej formy pracy prezentowane były w TVP Info, Telewizji Kraków, na portalu internetowym Sądeczanin Info oraz w rozgłośni radiowej RDN. W monografii: Podegrodzie i gmina podegrodzka. Zarys dziejów. Kraków 2014, na s. 686-690 znalazły się informacje dotyczące historii biblioteki podegrodzkiej i jej zasobów.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego
Nowoczesna baza lokalowa biblioteki umożliwiła rozwinięcie nowych, wykraczających poza tradycyjne, form pracy z czytelnikami. Wśród zainicjowanych przez M. Szewczyk w 2015 r. , największym zainteresowaniem cieszyły się: Szkółka pisania ikon, Warsztaty z robotyki i automatyki dla dzieci i młodzież, zajęcia ruchowe Taekwondo adresowane do najmłodszych. Równolegle M. Szewczyk rozwijała działalność kulturalno – edukacyjną propagującą książkę i czytelnictwo. Organizowała spotkania autorskie, promocje książek, okolicznościowe wystawy, jesienne spotkania z poezją, lekcje biblioteczne w bibliotece i muzeum regionalnym, pogadanki o folklorze i historii Lachów Podegrodzkich, kiermasze książek oraz konkursy m.in. całoroczny konkurs na najlepszego czytelnika, czy konkurs literacki poświęcony osobie i nauce Jana Pawła II. Biblioteka brała udział w ogólnopolskich akcjach :. „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”, „Narodowe Czytanie”, „Z Książką na Walizkach”. M. Szewczyk poświęciła dużo uwagi najmłodszym użytkownikom Biblioteki organizując cotygodniowe spotkania z przedszkolakami oraz ferie i wakacje w Bibliotece dla uczniów szkół.

Z Jej inicjatywy GBP w Podegrodziu współpracowała z regionalnymi bibliotekami, instytucjami i stowarzyszeniami, a nowa siedziba Biblioteki stała się miejscem integracji środowisk lokalnych. Znalazło tu lokum Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Podegrodzkiej, odbywają się sesje Rady Gminy, szkolenia i narady dyrektorów, spotkania Kół Gospodyń Wiejskich i Związku Nauczycielstwa Polskiego. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych PROMYK , w Bibliotece organizowane są dla nich zajęcia oraz Gminne Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Sala widowiskowo-konferencyjna wykorzystywana jest na prezentacje dorobku artystycznego placówek szkolnych i przedszkolnych, spektakle teatralne, itp. imprezy społeczno-kulturalne Wszystkie one sprzyjają integracji i aktywizacji środowisk skupionych wokół biblioteki.

Wcześniejsze osiągnięcia zawodowe kandydata
Istotną częścią pracy M. Szewczyk była działalność w celu ochrony i popularyzacji kultury oraz tradycji regionalnych. Z jej inicjatywy , w l. 2009 – 2014 ukazały się publikacje: „Chleb nasz powszedni, czyli kuchnia Lachów Sądeckich”, „O pochodzeniu nazw miejscowych Gminy Podegrodzia i okolic”, „Słownik gwary Lachów Sądeckich”. W 2014 r., przy współpracy okolicznych bibliotekarzy, M. Szewczyk, zrealizowała projekt „Z kulturą lachowską na Ty - historia, tradycja, nowoczesność” w ramach programu „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”

Cechy osobowościowe
M. Szewczyk jest dyrektorem od 1981 r., dba o bibliotekę, ma dobry kontakt ze swoimi pracownikami. W pracy duży nacisk położyła na zmianę wizerunku biblioteki i zawodu bibliotekarza. To profesjonalistka, która umiejętnie kieruje podwładnymi i właściwie zarządza powierzonym majątkiem. Wykazuje dużą aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Jest osobą otwartą na nowoczesne rozwiązania i technologie, kreatywną i komunikatywną. Swoją działalnością społeczno-kulturalną umacnia rolę biblioteki w środowisku. Wszystko, co robi wynika nie tylko z obowiązków zawodowych, ale także z pasji.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP