Polecamy
Sarah Skumanov 11,00 PLN 25,00 PLN

Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w... więcej >

Janina Wallis

Kustosz dypl., kierownik Biblioteki Sztuki, Filii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
wykształcenie: dr nauk humanistycznych, kurator sztuki
26 lat pracy w bibliotece

 

Lubuski Bibliotekarz Roku 2015

Działania na rzecz biblioteki/bibliotek
Biblioteka Sztuki, którą Janina Wallis stworzyła od podstaw w 1997 r., jest oryginalną biblioteką specjalną. Zajmuje się sztuką nowych mediów XX i XXI w. i ma charakter Artoteki, która łączy w sobie kolekcję dzieł sztuki, dokumentację artystyczną, specjalistyczny księgozbiór oraz centrum organizacji wystaw, pokazów, wykładów i dyskusji otwartych z twórcami polskimi i zagranicznymi. Aby sprostać tym ambitnym założeniom J. Wallis współpracuje z ok. 300 galeriami polskimi i zagranicznymi (m. in. ze Stowarzyszeniem Międzynarodowym Triennale Grafiki ), a w czasopiśmie akademickim Uniwersytet Zielonogórski regularnie zamieszcza informacje o działalności Biblioteki Sztuki ( w 2015 r. opublikowała tam 4 artykuły). Dzięki temu Kandydatce udało się pozyskać dla swojej idei zarówno pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego jak również artystów z różnych środowisk twórczych miasta i regionu.

Współpraca przyniosła także wymierne efekty: w 2015 r., w efekcie wymiany dokumentacji artystycznej i materiałów archiwalnych prowadzonej z różnymi galeriami, pozyskano do zbiorów Biblioteki, w formie darów, ok. 100 różnorodnych materiałów. Podobny efekt dała bezpośrednia współpraca z twórcami: dziesięciu z nich ofiarowało swoje prace do bibliotecznej kolekcji dzieł sztuki m.in. : prof. Tadeusz Wiktor, prof. Ryszard Woźniak, prof. Dariusz Syrkowski, Katarzyna Krawczyk, Małgorzata Rekusz.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego
Wszystkie działania Biblioteki Sztuki realizowane przez J. Wallis są prowadzone w ramach jej autorskiego projektu: Grafika na tle sztuki XX i XXI w. i problemy artykulacyjne w sztuce nowych mediów. Adresatami byli przede wszystkim studenci Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, a główny cel stanowiło zapoznanie ich z aktualną problematyką sztuki graficznej, z jej powiązaniami multimedialnymi, a także poznanie autorów. Dziś Biblioteka Sztuki jest miejscem integrującym całe środowisko artystyczne.

W 2015 r. Janina Wallis zorganizowała 11 wystaw, wykładów, spotkań i dyskusji otwartych z udziałem czołowych artystów polskich. Opublikowała też 3 katalogi z wystaw. Była współredaktorem i autorką jednego z rozdziałów publikacji: Retrospektywa Zakładu Grafiki Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego / red. nauk. Lidia Głuchowska, Janina Wallis , Zielona Góra, 2015. Ponadto prowadziła Galerię istniejącą przy Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego gdzie, w 2015 r., zorganizowała 4 wystawy. 

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
W 2015 r., J. Wallis przygotowała i przeprowadziła w ramach szkolenia bibliotecznego wykłady dla studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od kilku lat Kandydatka jest aktywnym członkiem SBP i docenia rolę tej organizacji. Udało się jej zachęcić młodych pracowników bibliotecznych, aby do niej wstąpili.

Wcześniejsze osiągnięcia zawodowe kandydatatki
Największym osiągnięciem J. Wallis jest utworzenie i wypromowanie Biblioteki Sztuki, nietypowej biblioteki specjalnej , która wpisała się na trwałe w kulturalny pejzaż Zielonej Góry. Jest autorką publikacji Artoteka Grafiki Biblioteki Sztuki. Zielona Góra 2010, dokumentującej działalność tej placówki.

W 2011 r. otrzymała Indywidualną Nagrodę Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za osiągnięcia organizacyjne. W 2012 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Cechy osobowościowe
J. Wallis posiada wysokie kwalifikacje zawodowe i wieloletnie doświadczenie organizacyjne na stanowisku kierownika Biblioteki Sztuki. Jest osobą kreatywną, twórczą, ambitną, pełną energii i nowych pomysłów. Dąży do podnoszenia kwalifikacji własnych i współpracowników. Łatwo nawiązuje kontakty, jest solidna i odpowiedzialna. Z zaangażowaniem wykonuje wytyczone zadania, nie szczędząc prywatnego czasu. Dzięki swoim talentom organizacyjnym, kulturze pracy zawodowej, etyce oraz realizacji nowoczesnej wizji działalności bibliotecznej, w pełni zasługuje na uznanie.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP