Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Urszula Bochyńska

Data dodania: 19.04.2016

Kustosz, Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej, Pracownia Bibliograficzno-Informacyjna Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
wykształcenie: wyższe
13 lat pracy w bibliotece

 

Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2015

Działania na rzecz biblioteki/bibliotek
U. Bochyńska od wielu lat stara się wykorzystywać nowe metody i techniki ( e-learning, projektowanie stron internetowych, drama stosowana, gra planszowa) jako narzędzia edukacyjne dla bibliotekarzy i użytkowników bibliotek. Jest autorką szeregu bezpłatnych szkoleń tego typu i stale opiekuje się platformą e-learningową posadowioną na stronie: http://wbp.poznan.ekursy.eu/

Działania na rzecz użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego
W 2015 r. U. Bochyńska była pomysłodawcą i realizatorem projektu „Bibliostory”, dofinasowanego przez MKiDN w ramach programu Edukacja medialna i informacyjna. Projekt miał na celu rozwijanie umiejętności informacyjnych i medialnych dzieci i młodzieży. Aby zachęcić ich do zdobywania wiedzy opracowano 24 historie komiksowe i propagowano ich publikowanie w małych pigułkach wiedzy, co tydzień, na stronie www lub do wywieszania w bibliotece. Dodane do nich scenariusze zawarte w książce: Bibliostory – edukacyjne historie komiksowe mają inspirować bibliotekarzy jak prowadzić zajęcia rozwijające umiejętności informacyjne i medialne i jak na ich kanwie tworzyć własne gry i zabawy. Publikacja jest dostępna dla wszystkich bibliotekarzy na wolnych licencjach. Komiksy i towarzysząca im publikacja książkowa zostały wdrukowane także w formie papierowej i przekazane do 228 bibliotek publicznych z terenu Wielkopolski.

Podobny cel i charakter ma gra planszowa pt.: Odkryw­cy Internetu na temat bezpieczeństwa w sieci i prawa autorskiego, której U. Bochyńska była pomysłodawcą. To interesujące narzędzie edukacyjne do pracy z dziećmi i młodzieżą jest dostępne bezpłatnie i zostało zaprojektowane tak, aby je można samodzielnie wydrukować. Kandydatka przygotowała ponadto kurs e-learningowy na w/w temat i oraz plakat informujący o spotkaniu, podczas którego można zagrać.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
U. Bochyńska jest inicjatorką wykorzystania metod e-learningowego szkolenia bibliotekarzy z województwa wielkopolskiego oraz autorką szeregu bezpłatnych szkoleń dla tej grupy zawodowej wykorzystujących platformę e-learningową. Publikuje tez artykuły w mediach elektronicznych. W 2015 r. , dzieląc się swoimi doświadczeniami napisała tekst: Kilka praktycznych informacji na temat Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamieszczony w Biuletynie EBIBu.

Jako długoletni członek SBP aktywnie działa w Komisji ds. Edukacji Informacyjnej SBP, która współpracuje z WBPiCAK, przy projektach realizowanych przez U. Bochyńską. Jest również członkiem sieci LABIB.

Wcześniejsze osiągnięcia zawodowe kandydata
W l. 2009-2012, U. Bochyńska, pod marką Wsparcie Bibliotek przeszkoliła kilkuset bibliotekarzy z tematów: komunikacja interpersonalna, asertywność, wystąpienia publiczne, kreatywność, zarządzanie czasem, praca w zespole. W 2011 r. nakręciła 5 filmów szkoleniowych nt. obsługi czytelników w bibliotece i wykorzystała je podczas warsztatów prowadzonych w całej Polsce.

Była pomysłodawcą i realizatorem wówczas nowatorskiego projektu wdrożenia platformy e-learningowej i zakupu programu do tworzenia multimedialnych lekcji. Dzięki temu, od 2010 , co roku, są uruchamiane kolejne e-szkolenia dla bibliotekarzy z Wielkopolski i coraz częściej dla bibliotekarzy z całego kraju. W 2014 r. przygotowała bezpłatny i dostępny dla wszystkich bez logowania kurs nt. temat sporządzania opisów bibliograficznych w formacie MARC 21.

Cechy osobowościowe
U. Bochyńska to osoba odpowiedzialna, kreatywna, zaangażowana, posiadająca umiejętność pracy w zespole. Cechy te pozwalają jej z sukcesem realizować zaplanowane zadania czego dowodem są w/w przykłady zrealizowanych projektów, zorganizowanych kursów i warsztatów, napisanych artykułów. Nowe metody i techniki w edukacji to Jej pasja. Sama projektuje i pisze scenariusze szkoleń e-learningowych, tworzy filmy instruktażowe, realizuje się jako grafik i trener.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP