Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Wioletta Wójtowicz-Wicińska

St. bibliotekarz w Bibliotece Publicznej Gminy Hańsk
wykształcenie: średnie bibliotekarskie
25 lat pracy w bibliotece

Lubelski Bibliotekarz Roku 2015

Działania na rzecz biblioteki/bibliotek
W. Wójtowicz-Wicińska to „bibliotekarz pasjonat”, Choć jest zatrudniona tylko na ¼ etatu wykonuje pracę kilku osób. Poza gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów oraz wykonywaniem prac administracyjno-biurowych, skutecznie aplikowała do wielu programów (Czytam sobie w bibliotece, EkoPaka itp.) i zdobywała potrzebne środki. Otrzymała grant na realizację autorskiego projektu Lokalny Plan Działania na edukację osób 50+, który wdrożyła w gminach Hańsk i Sawin .
Promowała też bibliotekę i jej osiągnięcia w czasopismach lokalnych: Nowy Tydzień, Super Tydzień, w Twoim Radiu Włodawa, na stronach internetowych Urzędu Gminy, GOK w Hańsku, MBP we Włodawie oraz w Wirtualnym Segregatorze Programu Rozwoju Bibliotek. Ponadto zaangażowała się w aranżację „Mini kącika dla dzieci”.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego
W 2015 r.. była animatorem wielu wydarzeń edukacyjno-kulturalnych adresowanych przede wszystkim do osób dorosłych:

 • gromadząc zbiory uwzględniała dezyderaty czytelników słabowidzących,
 • zorganizowała spotkanie noworoczne dla ok 80 osób samotnych i niepełnosprawnych,
 • z okazji Światowego Dnia Książki zorganizowała międzypokoleniowe spotkanie najstarszych czytelników gminy Hańsk ze szkolnym Klubem Czytelniczym Biblioludki, w którym uczestniczyło 110 osób,
 • przeprowadziła cykl szkoleń komputerowych dla seniorów,
 • w ramach projektu „Akcja e-motywacja” była moderatorem 5 spotkań dla 60 osób
 • założyła Klub Kobiet, w którym prowadziła społecznie cykliczne spotkania,
 • zorganizowała społeczną debatę „Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć nasze skrzydła?”, w której uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, stowarzyszeń i instytucji, młodzież szkolna, przedsiębiorcy i działacze społeczni.

Ponadto była współorganizatorem zajęć kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży:

 • zorganizowała 2 warsztaty pt.: „Misja: Zakoduj Robota w bibliotece!”, które
 • poprowadzili przedstawiciele FRSI;
 • od października 2015 realizuje projekty „Włącz się! Młodzi i media” oraz „Czytam sobie w bibliotece”
 • koordynowała program edukacyjny „EkoPaka – zamykamy obieg surowców”, dzięki czemu biblioteka pozyskała cztery EkoPaki

Jej pracowitość i efektywność są wysoko oceniane przez rożne gremia. W czerwcu 2015 r. została laureatką w konkursie „Latarnik w mediach”. We wrześniu zdobyła tytuł Kobieta Aktywna Lubelszczyzny 2015 w kategorii Animatorka Roku. Nagrodę przyznało Stowarzyszenie Równych Szans „Bona Fides”.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego
Swoimi doświadczeniami chętnie dzieli się z innymi, w prasie lokalnej, a także w „Wirtualnym Segregatorze” PRB. Na seminariach szkoleniowych bibliotekarzy powiatu włodawskiego przeprowadziła interesujące przeglądy nowości wydawniczych, w tym przeznaczonych dla osób słabo widzących, z serii „Duże Litery” Redaguje również materiały do gazetki lokalnej „Mieszkam w gminie Hańsk”.

Ustawicznie się dokształca. W 2015 r. ukończyła kursy: „Animacja i Metody Pracy z Seniorami” „Edukacja medialna i audiowizualna” oraz „Włącz krytyczne myślenie”.

Wcześniejsze osiągnięcia zawodowe kandydata
W 2013 r.- przyznano Jej tytuł Honorowego Ambasadora Projektu Czytacz, realizowanego przez FRSI, w ramach którego zorganizowała 5 spotkań.. Informacja o tym, jako przykład dobrej praktyki, została zamieszczona na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej w zakładce Projekty Kulturalne i Obywatelskie w bibliotece. Została tez wyróżniona w ogólnopolskim konkursie „Sieciaki na wakacjach” organizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Orange.

Cechy osobowościowe
W. Wójtowicz-Wicińska dała się poznać jako bibliotekarz wyjątkowy, potrafiący rozwijać zainteresowania użytkowników biblioteki w każdym wieku. Pracuje ze szczerym oddaniem. Dzięki Jej niezwykłej energii i kreatywności BPG Hańsk uczestniczy w wielu konkursach i projektach ogólnopolskich.. Zajęcia edukacyjno-czytelnicze, które organizuje wyróżniają się profesjonalizmem organizacyjno-merytorycznym, ciekawymi scenariuszami i atrakcyjną formą Umiejętne włączanie do akcji czytelniczych wielopokoleniowych grup oraz Jej osobiste zaangażowanie daje w efekcie stale rosnącą liczbę uczestników organizowanych przez Nią działań. Warto podkreślić, że większość z nich ma charakter społeczny i wolontariacki.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP