Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

Kto odpowiada za błędy w PIT za 2015 rok?

Data dodania: 04.05.2016

Kto odpowiada za błędy w PIT za 2015 rok?

Roczne zeznania podatkowe nie zawsze są rzetelne. Zaległości podatkowe wynikające z błędnych wyliczeń pokrywa podatnik. Odpowiedzialność za uchybienia noszące znamiona przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych może jednak ponieść osoba sporządzająca rozliczenie. Sposobem na uniknięcie dotkliwych sankcji jest korekta zeznania podatkowego.

Błędy najczęściej popełniane przez podatników rozliczających się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego to nieumyślne uchybienia rachunkowe i formalne. Konsekwencje takich pomyłek sprowadzają się zazwyczaj do sporządzenia korekty rozliczenia, a jeżeli doszło do zaniżenia podatku – również zapłaty należnej kwoty.

Podatnik nanosi poprawki zazwyczaj z własnej inicjatywy lub na wezwanie urzędu skarbowego. Korekty należy dokonać poprzez złożenie wyłącznie zeznania korygującego. Zeznanie korygujące to nowy wariant rozliczenia, wypełniony zgodnie ze stanem rzeczywistym, zawierający prawidłowe dane. Nie trzeba do niego dołączać uzasadnienia przyczyn dokonania zmian – pisma wyjaśniającego, które elementy poprzedniej wersji zostały zmienione, w jakim zakresie i dlaczego. Obowiązek sporządzenia takiego wyjaśnienia został zniesiony z początkiem bieżącego roku.

Czytaj więcej.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP