Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Praca w Departamencie Edukacji Wydawnictw - wydział Centralna Biblioteka NBP

Data dodania: 04.05.2016

Praca w Departamencie Edukacji Wydawnictw - wydział Centralna Biblioteka NBP

Narodowy Bank Polski poszukuje kandydata do pracy w Departamencie Edukacji Wydawnictw- Wydział Centralna Biblioteka NBP (umowa na zastępstwo).

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • sporządzanie opisów katalogowych artykułów z czasopism krajowych i zagranicznych bieżących i archiwalnych wraz z opracowaniem rzeczowym,
 • ewidencja roczników wydawnictw ciągłych w inwentarzach biblioteki: wpisywanie do inwentarzy, nadawanie znaków własnościowych i ewidencyjnych,
 • opracowywanie rzeczowe czasopism,
 • przygotowywanie i przekazywanie roczników do oprawy,
 • melioracja zbiorów,
 • udział w dyżurach sobotnich,
 • wysyłka publikacji NBP do bibliotek krajowych i zagranicznych.

Wymagania formalne w stosunku do kandydata: wykształcenie wyższe magisterskie (preferowany kierunek/specjalność lub studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa).

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:

 • znajomość przepisów w zakresie katalogowania czasopism,
 • dobra znajomość formatu MARC 21,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość pakietu MS Office w stopniu średniozaawansowanym.

Mile widziane doświadczenie w pracy w bibliotece. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 8maja 2016 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=261520244a0d4f0e944b64cde5bb61c2

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP