Polecamy
48,00 PLN 65,00 PLN

Tom jest pionierską analizą twórczej działalności „lilipucich” wydawnictw,... więcej >

Re-use a opłaty? Stanowisko Centrum Cyfrowego

Data dodania: 05.05.2016

Re-use a opłaty? Stanowisko Centrum Cyfrowego

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (ISP) wchodzi w życie 16 czerwca. Zapewnia ona bardziej przejrzyste i łatwiejsze stosowanie reguł ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Jedną z najważniejszych zmian jest określenie jednolitych zasad i standardów udostępniania zasobów dziedzictwa kultury. Ustawa przewiduje możliwość pobierania opłat za udostępnianie ISP przez muzea – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje projekt rozporządzenia w tej sprawie. Stanowisko Centrum Cyfrowego w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea znajdziesz tutaj.

Źródło: Centrum Cyfrowe


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP