Polecamy
23,00 PLN 38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do... więcej >

Warsztaty dla członków SBP "Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek"

W warsztatach w dniach 22-23 września br uczestniczyło dwadzieścia osób w tym szesnastu przedstawicieli wszystkich okręgów SBP, jedna reprezentantka  ZG SBP, dwie przedstawicielki samorządu lokalnego z Brodnicy oraz przedstawicielka Biura ZG SBP. Uczestnicy szkolenia otrzymali  przygotowane przez Rafała Golata i powielone dla każdego z uczestników materiały (83 strony) zawierające wyciągi  z ustaw i rozporządzeń związanych z funkcjonowaniem bibliotek.
Pierwszy dzień warsztatów poświęcony był zagadnieniom prawno-organizacyjnym i finansowym działalności bibliotek, dzień drugi  prawom autorskim i aspektom informacyjnym funkcjonowania bibliotek ,współpracy z innymi podmiotami oraz projektom legislacyjnym. Prezentacja projektów zmian ustawy o bibliotekach podzielona została na dwie części: projekt Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich prezentowała dr Barbara Budyńska, projekt rządowy („deregulacja” przepisów o działalności kulturalnej) – Rafał Golat.
Poziom merytoryczny warsztatów został wysoko oceniony przez uczestników, podkreślano potrzebę organizowania tego typu warsztatów w czasie których uczestnicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą i wyjaśniania wątpliwości prawnych, które muszą rozstrzygać na co dzień. Należy podkreślić, że radca Rafał Golat, znany stowarzyszeniu jako wybitny fachowiec głównie z publikowanych na łamach czasopism tekstów, okazał się świetnym wykładowcą. Zaprezentował się nie tylko jako znawca przedmiotu, ale osoba niezwykle komunikatywna i obdarzona darem wyjaśniania trudnych kwestii językiem zrozumiałym dla zwykłych śmiertelników.
Uczestnicy warsztatów otrzymali przygotowane przez pracowników Biura certyfikaty.

Notatka umieszczona przez uczestniczkę warsztatów na stronie www.pbw.lodz.pl:
Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek
Z prawdziwą przyjemnością wzięłam udział w warsztatach pt. „Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek”. Szczególnie zadowolona byłam, wiedząc, że prowadzi je bardzo kompetentna osoba – Rafał Golat - radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, co gwarantowało zapoznanie się z najnowszymi regulacjami prawnymi. Program zajęć obejmował szereg bloków tematycznych, koncentrujących się wokół różnych aspektów prawnego funkcjonowania bibliotek m.in.: organizacyjnego, finansowego, działalności statutowej z uwzględnieniem problematyki działalności gospodarczej, współpracy bibliotek z innymi organizacjami oraz projektom legislacyjnym. Wiele emocji wzbudziła we mnie odżywająca wciąż na nowo idea łączenia bibliotek oraz kwestia pobierania różnych opłat bibliotecznych. Ze szczególną uwagą przysłuchiwałam się dyskusji nt. udostępniania i wyświetlania materiałów audiowizualnych. Wymagało to, bliższego przyjrzenia się regulacjom prawnym normującym prawa autorskie oraz prawa pokrewne. Bardzo ciekawa wydała mi się także problematyka autorskich praw osobistych i majątkowych dotycząca bibliotekarzy, którzy jako pracownicy biblioteki stworzyli jakiś utwór w wyniku wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Podczas warsztatów wiele miejsca poświecono także prawnym uwarunkowaniom przetwarzania danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. Uczestnicząc w spotkaniu miałam możliwość zapoznania się z „nowinkami prawnymi” dotyczącymi bibliotek. Są one obecne zarówno w rządowym projekcie „deregulacji” przepisów o działalności kulturalnej, jak również w projekcie SBP,. Te ostatnie zreferowała dr Barbara Budyńska – członek zespołu SBP ds. Ustawy.
Uważam, że tematyka omawianego szkolenia jest bardzo istotna i dlatego warto ją u

powszechniać w naszym środowisku, pamiętając o zasadzie: „Nieznajomość prawa szkodzi”. Zainteresowanych szczegółami serdecznie zapraszam do dyskusji na ten frapujący temat.
Monika Wachowicz
Wydział Zbiorów Specjalnych PBW

Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej

 


  Fot. M. Wachowicz

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP