Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Do 11 maja instytucje kultury mogą zgłaszać się do kolejnej edycji akcji „Zaproś nas do siebie!”

Data dodania: 06.05.2016

Do 11 maja instytucje kultury mogą zgłaszać się do kolejnej edycji akcji „Zaproś nas do siebie!”

Inicjatywa skierowana jest do domów, ośrodków i centrów kultury. Pilotażowa edycja projektu odbyła się w 2015 r. w ramach działań trzech programów: Dom Kultury+, Platforma Kultury i Kadra Kultury.

Celem projektu „Zaproś nas do siebie” jest podnoszenie kompetencji pracowników sektora kultury poprzez szkolenia. Projekt polega na partnerskim działaniu Narodowego Centrum Kultury i lokalnych instytucji, które będą nadzorowały przeprowadzane zajęcia. Narodowe Centrum Kultury jako koordynator projektu zapewnia uczestnikom szkolenia:

  • koordynatora projektu oraz trenera,
  • opracowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych,
  • organizację i pokrycie kosztów spotkania inaugurującego w Radziejowicach,
  • promocję projektu i wsparcie w rekrutacji uczestników poszczególnych szkoleń,
  • zaświadczenia dla lokalnych partnerów i dyplomy dla uczestników szkolenia.

Aby wziąć udział w projekcie, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z zasadami jego działania. Następnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej akcji.

Źródło: Portal Instytucji Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP