Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Konkurs "O tytuł najlepszej wiejskiej filii bibliotecznej w województwie opolskim" - patronat SBP

Data dodania: 10.05.2016

Konkurs

SBP objęło patronatem konkurs "O tytuł najlepszej wiejskiej filii bibliotecznej w województwie opolskim" organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smołki w Opolu . Konkurs zostanie ogłoszony w Tygodniu Bibliotek.

Cele konkursu to m.im.:

  • aktywizacja wiejskich Bibliotek w zakresie rozwoju czytelnictwa,
  • wzrost prestiżu placówek bibliotecznych w środowisku lokalnym i regionie,
  • promocja działań bibliotecznych w województwie opolskim.

Do udziału w konkursie wiejskie filie biblioteczne mogą zgłaszać instytucje kultury, władze samorządowe, stowarzyszenia, biblioteki stopnia podstawowego itp.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP