Polecamy

Stanowisko ZO Podlaskiego w sprawie zmiany ustawy o działalności kulturalnej

Data dodania: 15.02.2011

Stanowisko ZO Podlaskiego w sprawie zmiany ustawy o działalności kulturalnej

Stanowisko bibliotekarzy zrzeszonych w Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Białymstoku w sprawie „Projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych”.

Łączenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury czy też bibliotekami szkolnymi, które miało już miejsce w województwie podlaskim powodowało w praktyce ograniczenie rozwoju biblioteki publicznej a nawet jej likwidację. W większości przypadków, zwłaszcza łączenie biblioteki publicznej z biblioteką szkolną, powodowało liczne konflikty personalne oraz całkowitą dezorganizację pracy połączonej placówki. Efektywność wykorzystania środków przeznaczonych na działalność kulturalną kończyła się w praktyce zmniejszeniem nakładów na działalność biblioteki publicznej zaś wykształcony i doświadczony bibliotekarz pracował często jako animator kultury (nawet w niedzielę) kosztem zaniedbań prac bibliotecznych.

Lokalne potrzeby oraz rozwiązania organizacyjne dostosowane do zmieniających się koncepcji działalności, organizatorzy biblioteki rozumieli w praktyce jako rozwiązanie własnych problemów finansowych lub kadrowych kosztem biblioteki publicznej.

Środowisko bibliotekarzy z Podlasia jest przeciwne łączeniu bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury. Uważamy, że zgoda na połączenie biblioteki z inną instytucją kultury lub biblioteką szkolną (w tym przypadku np.: pracownicy bibliotek szkolnych po przejściu do biblioteki publicznej tracą uprawnienia: 35 godzinny tydzień pracy oraz 35 dni urlopu w ciągu roku) wydana przez właściwego ministra po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i właściwej biblioteki wojewódzkiej nie jest gwarantem powodzenia takiego połączenia, gdyż nikt naprawdę nie wie jakimi względami kierują się lokalne władze przy podejmowaniu decyzji o łączeni placówek kultury.

Teresa Kruszewska
Przewodnicząca Zarządu Okręgu
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Białymstoku


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP