Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Stanowisko ZO Podlaskiego w sprawie zmiany ustawy o działalności kulturalnej

Data dodania: 15.02.2011

Stanowisko ZO Podlaskiego w sprawie zmiany ustawy o działalności kulturalnej

Stanowisko bibliotekarzy zrzeszonych w Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Białymstoku w sprawie „Projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych”.

Łączenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury czy też bibliotekami szkolnymi, które miało już miejsce w województwie podlaskim powodowało w praktyce ograniczenie rozwoju biblioteki publicznej a nawet jej likwidację. W większości przypadków, zwłaszcza łączenie biblioteki publicznej z biblioteką szkolną, powodowało liczne konflikty personalne oraz całkowitą dezorganizację pracy połączonej placówki. Efektywność wykorzystania środków przeznaczonych na działalność kulturalną kończyła się w praktyce zmniejszeniem nakładów na działalność biblioteki publicznej zaś wykształcony i doświadczony bibliotekarz pracował często jako animator kultury (nawet w niedzielę) kosztem zaniedbań prac bibliotecznych.

Lokalne potrzeby oraz rozwiązania organizacyjne dostosowane do zmieniających się koncepcji działalności, organizatorzy biblioteki rozumieli w praktyce jako rozwiązanie własnych problemów finansowych lub kadrowych kosztem biblioteki publicznej.

Środowisko bibliotekarzy z Podlasia jest przeciwne łączeniu bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury. Uważamy, że zgoda na połączenie biblioteki z inną instytucją kultury lub biblioteką szkolną (w tym przypadku np.: pracownicy bibliotek szkolnych po przejściu do biblioteki publicznej tracą uprawnienia: 35 godzinny tydzień pracy oraz 35 dni urlopu w ciągu roku) wydana przez właściwego ministra po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i właściwej biblioteki wojewódzkiej nie jest gwarantem powodzenia takiego połączenia, gdyż nikt naprawdę nie wie jakimi względami kierują się lokalne władze przy podejmowaniu decyzji o łączeni placówek kultury.

Teresa Kruszewska
Przewodnicząca Zarządu Okręgu
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Białymstoku


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP