Polecamy
Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Zmiany w regulaminie pracy zgodnie z procedurą

Data dodania: 12.05.2016

Zmiany w regulaminie pracy zgodnie z procedurą

Regulaminy pracy i wynagradzania to najczęściej spotykane akty prawa zakładowego. Tworzą je obowiązkowo firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników, chyba że objęte są układem zbiorowym pracy. Wprowadzenie i zmiana regulaminów zakładowych wymaga zachowania określonej procedury. W przypadku regulaminu pracy jest ona czasochłonna i sformalizowana, jednak, w przeciwieństwie do regulaminu wynagradzania, pozostawia pracodawcy pewien zakres swobody.

Celem regulaminu pracy jest nadanie procesowi pracy w danym zakładzie pewnych ram organizacyjnych. Z tego względu prawa i obowiązki pracownika określane w tym regulaminie ustala się głównie w odniesieniu do porządku i dyscypliny pracy. Ma to wpływ na częstotliwość zmian dokonywanych w regulaminie pracy, sprawy porządkowe nie wymagają bowiem tak częstych korekt. Jednak i w tej materii występuje niekiedy potrzeba wprowadzenia nowych zapisów. Następuje to w trybie analogicznym do wprowadzania regulaminów.

Kodeks pracy przewiduje obowiązek skonsultowania treści takich aktów z zakładową organizacją związkową. Etap konsultacji jest obowiązkowy, przy czym brak akceptacji ze strony związków nie zamyka drogi do modyfikacji (albo utworzenia od podstaw) regulaminu pracy. W przypadku tego regulaminu proces konsultacyjny jest łagodniejszy dla pracodawcy niż to ma miejsce przy wprowadzaniu lub zmianie regulaminu wynagradzania. Nieuzyskanie związkowej zgody na określone zapisy w tym ostatnim regulaminie powoduje zablokowanie procesu jego tworzenia lub zmiany. Inaczej sprawa przedstawia się z regulaminem pracy.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP