Polecamy
79,00 PLN 99,00 PLN

  Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Normal 0 21... więcej >

Stanowisko ZO Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany ustawy o działalności kulturalnej

Data dodania: 15.02.2011

Stanowisko ZO Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany ustawy o działalności kulturalnej

Zarząd Okręgu SBP w Toruniu po przeprowadzeniu konsultacji ze środowiskiem bibliotekarskim Okręgu SBP województwa kujawsko–pomorskiego nt. łączenia bibliotek z innymi instytucjami w projekcie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wyraża negatywną opinię w w/w sprawie.

Zgodnie z Ustawą o bibliotekach „biblioteki publiczne służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury...” proponowane zmiany spowodują: zniesienie autonomii bibliotek i ich samodzielności programowej, rezygnację z wypracowanych w ciągu wielu dekad i pozytywnie zweryfikowanych w praktyce rozwiązań, metod i form działania. Przyczynią się do osłabienia działalności co w konsekwencji spowoduje dalszy spadek czytelnictwa, a w wielu wypadkach uniemożliwią modernizację bibliotek jak również realizację wielu inicjatyw i programów bibliotecznych.

Jesteśmy przeciwni proponowanej nowelizacji zapisów ustawowych dot. likwidacji zakazu łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Elżbieta Nowacka


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP