Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Konkurs na Bibliotekarza Roku 2015 - komunikat finałowy

Data dodania: 16.05.2016

Konkurs na Bibliotekarza Roku 2015 - komunikat finałowy

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu (p.IV.6 i 7), w dn.16.05.2016 r., Komisja Odznaczeń i Wyróżnień w składzie: przewodnicząca - Ewa Stachowska-Musiał, członkowie – E. Górska, Janina Jagielska, Barbara Drewniewska- Idziak, Beata Zych na podstawie rankingów z 15 okręgów SBP biorących udział w Konkursie, wyliczyła ranking zbiorczy okręgów, który przedstawia poniżej:

Zbiorczy ranking okręgów

 1. Urszula Bochyńska, okręg wielkopolski
 2. Jacek Smółka, okręg warmińsko-mazurski
 3. Marta Kryś, okręg śląski
 4. Mirosława Gorczyńska, okręg dolnośląski
 5. Monika Krześniak, okręg mazowiecki
 6. Gabriela Skoracka, okręg pomorski
 7. Agnieszka Dworak, okręg podkarpacki
 8. Wioletta Wójtowicz-Wicińska, okręg lubelski
 9. Mirosława Różycka, okręg zachodnio-pomorski
 10. Katarzyna Pawluk, okręg opolski
 11. Andrzej Paździerz, okręg świętokrzyski
 12. Janina Wallis, okręg lubuski
 13. Marzanna E. Chodorowska, okręg podlaski
 14. Maria Szewczyk, okręg małopolski
 15. Małgorzata Kowalska, okręg łódzki

Następnie, na podstawie powyższego rankingu oraz rankingu internautów Komisja ustaliła ranking finałowy, który wyłonił zwycięzcę Konkursu Bibliotekarz Roku 2015.

Finałowy ranking Konkursu Bibliotekarz Roku 2015

 1. Marta Kryś, okręg śląski
 2. Jacek Smółka, okręg warmińsko-mazurski
 3. Agnieszka Dworak, okręg podkarpacki
 4. Urszula Bochyńska, okręg wielkopolski
 5. Wioletta Wójtowicz-Wicińska, okręg lubelski
 6. Gabriela Skoracka, okręg pomorski
 7. Mirosława Gorczyńska, okręg dolnośląski
 8. Mirosława Różycka, okręg zachodniopomorski
 9. Monika Krześniak, okręg mazowiecki
 10. Janina Wallis, okręg lubuski
 11. Katarzyna Pawluk, okręg opolski
 12. Marzanna Ewa Chodorowska, okręg podlaski
 13. Andrzej Paździerz, okręg świętokrzyski
 14. Małgorzata Kowalska, okręg łódzki
 15. Maria Szewczyk, okręg małopolski

Na podstawie powyższych ustaleń Komisja Odznaczeń i Wyróżnień stwierdza, że tytuł Bibliotekarza Roku 2015 zdobyła reprezentantka okręgu śląskiego SBP,

MARTA KRYŚ, st. kustosz,
kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach

W imieniu organizatorów konkursu gratuluję serdecznie naszej koleżance ogólnopolskiego sukcesu, który zawdzięcza społecznemu uznaniu dla prowadzonej przez Nią działalności.

Wszystkim finalistom składam także wyrazy uznania. Bez względu na miejsce uzyskane w rankingu, udział w finałowej batalii Konkursu Bibliotekarz Roku to duże wyróżnienie.

Dziękuję także wszystkim, w tym członkom kapituł i komisji okręgowych, którzy głosując na wybranych kandydatów, wykreowali wspólnie zwycięzcę naszego konkursu. Podziękowanie składam także członkom Komisji Odznaczeń i Wyróżnień oraz pracownikom Biura i Portalu SBP za sprawną pracę przy organizacji Konkursu.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 15.09.2016 r., podczas XI Forum Młodych Bibliotekarzy w Opolu, o czym wszyscy zostaną imiennie powiadomieni.

Ewa Stachowska-Musiał
Przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień

Warszawa 16.05.2016 r.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP