Polecamy
Bogumiła Staniów 30,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Stanowisko ZO Śląskiego w sprawie zmiany ustawy o działalności kulturalnej

Data dodania: 15.02.2011

Stanowisko ZO Śląskiego w sprawie zmiany ustawy o działalności kulturalnej

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach wyraża protest przeciwko proponowanej zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działlaności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy nr 3786) w zakresie:

  • możliwości łączenia bibliotek;
  • komercjalizacji upowszechniania kultury;
  • minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników instytucji kultury;
  • ograniczenia nabytych praw pracowniczych.

 

Z poważaniem,
Sylwia Błaszczyk Przewodnicząca

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP