Polecamy
37,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach... więcej >

Biblioteka inspiracją – Finał XVI Festiwalu Twórczości Dziecięcej

Autor: Edyta Pietrzak Biblioteka: Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie Województwo: lubelskie
Data dodania: 18.05.2016

W piątek, 13 maja 2016 r. we włodawskiej książnicy odbył się Finał XVI Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Moja magiczna biblioteka – w 70-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie" pod Honorowym Patronatem Starosty Włodawskiego Andrzeja Romańczuka i Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego, zorganizowany we współpracy z Starostwem Powiatowym we Włodawie, Urzędem Miejskim we Włodawie, Miejską Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Koło przy MBP we Włodawie i w roli sponsora Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. we Włodawie.

Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek „Biblioteka inspiruje”.

Szesnasta edycja Festiwalu nawiązywała do 70-lecia działalności naszej biblioteki. Tematyka zachęcała uczestników do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w pracy artystycznej wpływając jednocześnie na rozwój wyobraźni i kształtowanie potrzeb czytelniczych wśród młodych uczestników konkursu, będąc jednocześnie elementem promocji Włodawy i Powiatu Włodawskiego.

Zgromadzonych gości powitał Jacek Żurawski, Dyrektor MBP we Włodawie. Uroczystość poprowadziły: Edyta Pietrzak, Kierownik Działu Regionalnego MBP i Małgorzata Topolska, Bibliotekarz Oddziału dla Dzieci.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia „Papierosy to szkodliwce” w wykonaniu grupy teatralnej „Świetliki” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie pod opieką artystyczną Joanny Szymańskiej, Anety Czerwińskiej i Anny Bajko-Książek.
Część animacyjna zawierała elementy profilaktyczne podejmujące trudny temat przeciwdziałania uzależnieniom przekazane poprzez artystyczną formę wyrazu w formie przystosowanej do zdolności percepcyjnych młodych uczestników spotkania.
Dla zainteresowanych profilaktyką uczestników spotkania udostępnione zostały też materiały przekazane przez Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie.

Podsumowania tegorocznej edycji Festiwalu dokonała Edyta Pietrzak, natomiast protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowych odczytała Małgorzata Topolska.

Uroczystego wręczenia nagród i dyplomów laureatom dokonali przedstawiciele współorganizatorów, którzy wyrazili podziw dla młodych twórców oraz życzyli im dalszych sukcesów na artystycznej ścieżce: Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, Wicestarosta Włodawski Adam Panasiuk i Joanna Pogonowska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie oraz Jacek Żurawski Dyrektor MBP.
Małgorzata Zińczuk, Z-ca dyrektora ds merytorycznych MBP, inicjatorka i pomysłodawczyni konkursu, pogratulowała uczestnikom zdolności artystycznych, wyrażając jednocześnie radość z nieprzemijającej popularności festiwalu, który stanowi dla laureatów możliwość zaprezentowanie swoich prac szerokiemu gronu odbiorców.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie pokonkursowej wystawy w Galerii Na Piętrze, gdzie uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć prace nagrodzone i wyróżnione w bieżącej edycji.
Natomiast w Dziale Regionalnym czekał na wszystkich słodki poczęstunek ufundowany przez Starostwo Powiatowe we Włodawie.

W aktualnej edycji wpłynęło 231 prac (w tym 74 w kategorii literackiej, 2 multimedialnej i 155 w plastycznej) złożonych przez 201 uczestników z 14 placówek kulturalnych i oświatowych powiatu włodawskiego. Komisje konkursowe postanowiły 44 prace nagrodzić (16 w kategorii literackiej w tym cztery I nagrody, pięć II i siedem III; 2 w kategorii multimedialnej i 26 w kategorii plastycznej) a 9 prac plastycznych wyróżnić.

Wystawa pokonkursowa będzie dostępna dla zwiedzających w Galerii Na Piętrze do końca sierpnia 2016 r.

Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania za pomoc organizacyjną i finansową wszystkim instytucjom, które włączyły się w realizację finału festiwalu: Staroście Włodawskiemu Andrzejowi Romańczukowi, Burmistrzowi Włodawy Wiesławowi Muszyńskiemu, Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie, Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Koło przy MBP Włodawa i naszemu niezrównanemu Honorowemu Sponsorowi Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. we Włodawie.

Dziękujemy też dyrekcjom placówek oświatowych Włodawy i Powiatu Włodawskiego za rozpowszechnienie konkursu wśród swoich uczniów, grupie teatralnej „Świetliki” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie za wspaniały występ, członkom Komisji Konkursowych za poświęcenie czasu i chęć pomocy w trudnym wyborze prac, a wszystkim przybyłym gościom za ich obecność

Laureatom i opiekunom młodych artystów gratulujemy wspaniałych osiągnięć i zapraszamy do kolejnych edycji.

Więcej zdjęć z wydarzenia można obejrzeć w naszej galerii (Fot. Urszula Panasiuk)

Edyta PietrzakPartner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP