Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Jak zaskarżyć niekorzystną decyzję fiskusa?

Data dodania: 20.05.2016

Jak zaskarżyć niekorzystną decyzję fiskusa?

Podatnik ma prawo zaskarżyć niekorzystną decyzję podatkową do sądu administracyjnego. Uruchomienie tego trybu weryfikacji działań urzędników skarbowych jest dopuszczalne po wyczerpaniu możliwości dochodzenia słuszności swoich racji w postępowaniu podatkowym. Wniesienie skargi daje szansę na wstrzymanie wykonania kwestionowanego rozstrzygnięcia.

Decyzję podatkową można zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Stanowi o tym art. 3 § 2 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skarga to pismo, w którym podatnik domaga się uchylenia lub stwierdzenia nieważności rozstrzygnięcia organu podatkowego, ponieważ uważa je za wydane niezgodnie z prawem. Urzędnikom można zarzucić naruszenie prawa materialnego, np. zastosowanie niewłaściwych przepisów, lub procesowego, np. dopuszczenie się zaniedbań w zakresie gromadzenia i oceny dowodów.

Czytaj więcej.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP