Polecamy

Dolnośląski Dzień bibliotekarza i Bibliotek 2016

Data dodania: 20.05.2016

Dolnośląski Dzień bibliotekarza i Bibliotek 2016

11 maja 2016 r. w efektownych, pełnych minimalistycznego przepychu (ten oksymoron jest tu całkiem na miejscu) wnętrzach Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu spotkali się bibliotekarze z całego Dolnego Śląska, aby świętować tegoroczny Dzień Bibliotekarza.

Było wielu znakomitych gości – dyrektorów instytucji kultury i samorządowców, ale solistów – protagonistów było faktycznie ośmioro. To oni reprezentowali instytucje, w imieniu których wręczyli bibliotekarzom nagrody i wyróżnienia.

Prologiem stało się wystąpienie wojewody wrocławskiego, Pawła Hreniaka, który w swoje życzenia wplótł ważną sentencję: „biblioteka to ważne, ciekawe i inspirujące miejsce – miejsce dobre dla człowieka”, pokreślając, jako terenowy przedstawiciel władz centralnych, że rząd „docenia pracę bibliotekarzy i ich troskę o słowo pisane”.

Pozostali soliści, których główną rolą było uhonorowanie zasłużonych bibliotekarzy nagrodami i wyróżnieniami, podkreślali szczególną rolę bibliotek w życiu społecznym regionu i kraju. Obrazowo potwierdziła tę tezę przewodnicząca SBP, przytaczając dane o tym, że z inicjatywy bibliotek odbyło się w ubiegłym roku ok. 700 tysięcy (!) rozmaitych wydarzeń i imprez kulturalnych. Kiedy się wie, że bibliotek w Polsce jest 7100, łatwo zrozumieć skalę zaangażowania bibliotekarzy w kulturalne życie kraju!

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski wręczył Nagrody Marszalka Województwa Dolnośląskiego dr. Wiktorowi Czernianinowi, kierownikowi Biblioteki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Lidii Widelskiej z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelinie (podwójna laureatka, bo została też wyróżniona przez SBP) oraz Klaudii Lutosławskiej-Nowak, zastępcy dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku.

Elżbieta Zielińska z Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu wręczyła Nagrody Prezydenta Miasta Wrocławia. Otrzymali je: Anna Janus, kierownik Mediateki Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Iwona Josińska, dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Emilia Kaczmarzyk-Czekajło, pracownik Filii nr 23 MBP we Wrocławiu, Małgorzata Sikorska, pracownik Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, Jolanta Słowik, zastępca dyrektora ds. merytorycznych MBP we Wrocławiu, Dorota Surman, kierownik Filii nr 29 MBP we Wrocławiu oraz Marek Szafraniec, informatyk MBP we Wrocławiu.

Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu Andrzej Tyws przyznał nagrody trojgu swoim pracownikom: Markowi Hofbauerowi, dr. Rafałowi Werszlerowi i Dorocie Paras.

Nagrody przyznał również dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu Andrzej Ociepa. Otrzymali je następującv bibliotekarze z MBP: Elżbieta Gabiś, Małgorzata Hanowska, Maria Kusio, Artur Michalik, Alicja Ozdoba, Marta Szloser, Małgorzata Wąsik, Barbara Wydra.

Ostatnia partia przypadła duetowi z SBP. Przewodnicząca Zarządu Głównego Elżbieta Stefańczyk, w towarzystwie opiekuna okręgu dolnośląskiego SBP Sylwii Błaszczyk (członek ZG) wręczyły pięć Medali SBP „W dowód uznania”: Lidii Widelskiej ze Strzelina, Robertowi Dumie, dyrektorowi BPMiG w Bystrzycy Kłodzkiej, Blance Bobryk z DBP we Wrocławiu, Janinie Weretce-Piechowiak, emerytowanej nauczycielce-bibliotekarce z Dzierżoniowa oraz jednej placówce jako całości – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Polanicy-Zdroju. Honorową Odznakę SBP otrzymała Alicja Merło, emerytowana bibliotekarka z Wrocławia, a list gratulacyjny Anna Zielińska-Rybak z Biblioteki i Centrum Kultury w Oleśnicy.

Całość zwieńczyła coda, czyli ujawnienie rezultatów plebiscytu na „Bibliotekarza Roku 2015”. Dolnośląscy bibliotekarze uhonorowali tym tytułem Mirosławę Gorczyńską z Biblioteki „Grafit” we Wrocławiu (Filia nr 5 MBP we Wrocławiu). Nagrodzono ją m.in. za kreatywność, inicjowanie ciekawych i nowatorskich przedsięwzięć, przyciągających do biblioteki nowych użytkowników (wspomnijmy tu np. pomysł na Klub Rodzica).

Na koniec przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego SBP Rozalia Podgórska wręczyła przyznaną przez oddział nagrodę Magdalenie Wiącek, dyrektorowi Biblioteki Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Jako support, po głównych wykonawcach wystąpił ciekawy, grający muzykę irlandzką wrocławski Rhiannon Celtic Band. W rytm jego skocznej muzyki tańczyły (też po irlandzku) dziewczyny z zespołu Ellorien.

Źródło: wbp.wroc.pl


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP