Polecamy
Małgorzata Kowalska 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Dzień Bibliotekarza w Płocku

Autor: Biblioteka: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego Województwo: mazowieckie
Data dodania: 21.05.2016

 

9 maja z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, w gościnnych progach gmachu Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku, odbyła się wyjątkowa uroczystość dla bibliotekarzy z Płocka i powiatu płockiego. Na tegoroczne obchody przybyli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, stowarzyszeń, służb mundurowych i duchowieństwa.

Pani Joanna Banasiak – Dyrektor Książnicy Płockiej, wzbogacając komentarzem prezentację multimedialną, przybliżyła zaproszonym gościom działalność Książnicy od maja ub. r. do chwili obecnej. Słowa podziękowania za promocję kultury oraz życzenia pomyślności, zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy złożyli bibliotekarzom Andrzej Nowakowski – Prezydenta Miasta Płocka, Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki, Tomasz Kominek – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku oraz Barbara Zielińska – Prezes Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek.

Co roku, spotkanie jest okazją do wręczenia nagród i dyplomów wyróżniającym się bibliotekarzom za ich wieloletnią, pełną oddania pracę. Nagrody Prezydenta Miasta Płocka otrzymali:

 • Janina Firszt, Filia nr 5
 • Barbara Kamińska, Filia nr 13
 • Renata Klimek, dział finansowo-księgowy
 • Hanna Kowalska, dział administracyjny
 • Piotr Kraśniewski, dział komputeryzacji
 • Iwona Leszczyńska, dział opracowania
 • Ewa Luma, dział oświatowo-edukacyjny
 • Monika Ostrowska, Biblioteka dla dzieci
 • Elżbieta Podwójci-Wiechecka, Filia nr 8
 • Anna Wiśniewska, dział informacji bibliograficznej i regionalnej

Nagrody Dyrektora Książnicy Płockiej otrzymali:

 • Marcin Biliński, dział komputeryzacji
 • Maria Cybulska, dział administracyjny
 • Magdalena Kacperska, dział oświatowo-edukacyjny
 • Jolanta Kaczyńska, Filia nr 7
 • Lidia Kobucińska, dział organizacyjny
 • Jolanta Skulska, Filia nr 4
 • Agnieszka Sobolewska, dział opracowania
 • Sylwia Strzelczak, dział finansowo-księgowy
 • Marta Traczyk, wypożyczalnia główna
 • Sylwia Widzyńska, Filia nr 9

Płocki Oddział SBP ufundował Nagrodę Specjalną dla wyróżniającego się pracą na rzecz Stowarzyszenia członka oraz nagrodził 13 członków SBP obchodzących w 2015 roku jubileusz pracy w bibliotekarstwie. Podczas święta bibliotekarzy zostały także wręczone awanse zawodowe dla bibliotekarzy Książnicy Płockiej.

Uroczystość uświetnił występ Kameralnego Zespołu Wokalnego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki pod dyrekcją Sławomira Gałczyńskiego.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP