Polecamy
Małgorzata Kowalska 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Konferencja dla bibliotekarzy i miłośników książek na tegorocznych WTK

Data dodania: 23.05.2016

Konferencja dla bibliotekarzy i miłośników książek na tegorocznych WTK

19 maja podczas Warszawskich Targów Książki odbyła się konferencja pt.: „EduAKCJA – Biblioteka – usłyszeć i zobaczyć literaturę”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, przy wsparciu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Uczestników spotkania (ok. 100 osób) powitała Anna Michalak-Pawłowska, pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej. Podkreśliła ona, że Warszawski Program Edukacji Kulturalnej integruje środowiska zajmujące się edukacją kulturalną, łączy zasoby teatrów, muzeów, bibliotek, domów kultury, stowarzyszeń i fundacji kulturalnych z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców Warszawy.

Misją Programu jest rozwijanie potrzeb świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz zwiększanie kompetencji kulturowych mieszkańców stolicy. Na portalu www.edukacjakulturalna.pl dostępna jest baza wiedzy o edukacji kulturalnej i jej realizatorach, a także wydawnictwach, badaniach i dobrych praktykach w tym zakresie. Następnie głos zabrała Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca SBP, która zwróciła uwagę na doniosła rolę bibliotekarzy w upowszechnianiu kultury i przedstawiła najważniejsze inicjatywy Stowarzyszenia w tym obszarze. W kolejnym wystąpieniu Mikołaj Markiewicz z Ośrodka Treningu i Terapii widzenia w bardzo interesującym wystąpieniu „Oczy: szansa czy ograniczenie czytania?” poruszył problem usprawnienia widzenia, jako elementu rozwoju osobowości; przytoczył wyniki badań krajowych i zagranicznych, wskazujących, jak w dzisiejszych czasach (korzystania długotrwałego z komputera) zapewnić oczom odpoczynek i jaki to ma wpływ na postępy w nauce.

W dalszej części spotkania wręczone zostały nagrody laureatom konkursu SBP „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2015”, a następnie w ramach dobrych praktyk bibliotecznych, bibliotekarze z biblioteki Szkoły Podstawowej nr 65 oraz Gimnazjum nr 3 w Warszawie przedstawili swoje inicjatywy w zakresie upowszechniania czytelnictwa. O innych dobrych praktykach w bibliotekach publicznych mówił: Agnieszka Proszowska, dzielnicowy koordynator ds. edukacji kulturalnej w dzielnicy Wola oraz Wiesława Krynicka z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszaw. Na zakończenie teatrolog Anna Rochowska podzieliła się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z warsztatów teatralnych dla nauczycieli, seniorów i osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP