Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

Praca na urlopie rodzicielskim według określonego grafiku

Data dodania: 24.05.2016

Praca na urlopie rodzicielskim według określonego grafiku

Pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego może łączyć go z pracą. Kodeks pracy reguluje tryb złożenia wniosku w sprawie podjęcia takiej pracy oraz metody wyliczania tzw. części przedłużającej urlop. Nie odnosi się jednak do wielu innych kwestii związanych z pracą na urlopie rodzicielskim. Wątpliwości praktyczne, jakie występują w tym zakresie, rozstrzygane są na gruncie różnych interpretacji, w tym stanowiska resortu pracy.

Sprawowanie opieki nad dzieckiem w czasie urlopu rodzicielskiego można łączyć z pracą u pracodawcy, który udzielił tego urlopu. Pracownik, który chciałby podjąć taką pracę, musi złożyć odpowiedni wniosek. W jego treści nie wskazuje się, według jakiego rozkładu miałaby być świadczona. Zgodnie z ogólnymi zasadami pracownik może zasugerować pracodawcy preferowane przez siebie godziny i dni wykonywania pracy, nie oznacza to jednak, że pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki rozkład. Te ogólne reguły znajdują zastosowanie również w przypadku pracownika wykonującego pracę na urlopie rodzicielskim. Potwierdza to opinia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (patrz ramka), choć resort pracy zaznacza, że pracodawca, w miarę możliwości, powinien uwzględnić sugestie pracownika dotyczące rozkładu czasu pracy na urlopie rodzicielskim.

Czytaj więcej.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP